Comunicat de presa

COMUNICAT PRESA    

09.11.2016

                       

      La sfârşitul fiecărui an agricol şi în perspectiva a ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă, Ministerul Agriculturii şi Dezvotării Rurale prin Direcţiile pentru Agricultură, întocmesc situaţii statistice pentru a evalua rezultatul a ceea ce contabilizăm ca şi producţii agricole, precum şi programele pentru anul agricol următor.               

     In acest sens pentru o cât mai corectă analiză dar şi a unor strategii cât mai utile, adresăm rugămintea tuturor fermierilor din judeţul Bihor, ca până la data de 30.11.2016, să completeze şi să transmită Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului 2016, Programul producţiei agricole pentru anul 2017 la producţia vegetală şi animală, precum şi Suprafaţa recoltată şi Producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul 2016,  

    Pentru întocmirea acestor situaţii fermierii pot descărca de pe site-ul Instituţiei www.directiaagricola.ro formularele: ,,Balanţa 2016”; ,,Programul 2017”; si formularul ,,AGR2B-2016” în varianta Excel împreună cu instrucţiunile de completare.  

     Situaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail: , în format Excel. Pentru relaţii suplimentare fermierii se pot informa la telefon nr.0259/416722 interior 15, sau 0745/112965 economist Angela Barau.

 

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Nicolae HODISAN