“26 AUGUST “ – TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CRESCĂTORILOR DE OVINE

 

 

 

 

 

“26 AUGUST “ – TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CRESCĂTORILOR DE OVINE

 

 

           

Conform HG 500/2017, crescătorii de ovine care își valorifică lâna către un centru de colectare autorizat pot beneficia de un ajutor  financiar în cuantum de 1 leu/kg.

Pentru a beneficia de acest ajutor, crescătorii de ovine au termen limită respectiv, 26.08.2017 pentru a se inregistra la Direcțiile pentru Agricultură Județene.

Beneficiarii sunt persoane fizice care dețin Atestat de producător, persoane fizice autorizate și întreprinderi familiale, persoane juridice dar și formele asociative cu personalitate juridică.

Actele necesare pentru înregistrare sunt: copie BI/CI respectiv copia documentului de înregistrare și copia BI/CI a împuterniciților pentru persoanele juridice; dovadă cont bancar (bancă comercială sau trezorerie) și document care atestă înregistrarea exploatației de ovine în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE).

Informații suplimentare la Direcția pentru Agricultură Județeana Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26.

Responsabil proiect:  dna Angela BARAU, tel. 0259416722, int. 15.

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN