Un nou logo,, reteta consacrata"

COMUNICAT DE PRESĂ

UN NOU LOGO,, REŢETĂ CONSACRATĂ” PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE    

            

         Conform Ordinului nr. 394/2014 operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, respectiv acele produse alimentare fabricate cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se pot înregistra în Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C. Înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti este voluntară.

           Pe această cale, aducem la cunoştiinţa celor care doresc să producă şi să comercializeze produse alimentare marcate cu logoul ,, reţetă consacrată” că pot depune la Direcţia pentru Agricultură Bihor, următoarele documente, în trei exemplare:

a) opis cu documentele depuse;

b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., pe cod categorie şi cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;

c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

d) contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;

e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;

f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;

g) capacitatea de producţie a produsului obţinut conform unei reţete consacrate, exprimată în kg/l/zi;

h) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.

         Folosirea logoului reţetei consacrate fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare de către reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Bihor cu atribuţii de inspecţii de stat.

           Toţi cei care doresc informaţii suplimentare sunt rugaţi să se adreseze prin e-mail la adresa dadr.bh@madr.ro sau la numărul de telefon 0259/416722, persoana de contact ing. Lucia Budiuri.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice

Ing.Măntăluţă Luminiţa