Comunicat de presa - agricultura ecologică

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ PRELUNGIT

Dorim să aducem, în atenţia operatorilor care doresc să se înscrie în agricultura ecologică, că în baza Ordinului nr. 737/ 15.05.2014 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor în agricultură ecologică, s-au  adus următoarele precizări:
- Art. 2, alin. ( 1.1) ,, Pentru anul 2014, termenul de înregistrare operatorilor în sistemul de agriculturî ecologică este de 30 iunie.
Prezentul ordin stabileşte următoarele atribuţii :
a) direcţiile pentru agricultură judeţene - primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării şi aprobării;
b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice – pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1- 7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare, în original, la Direcţiile pentru  Agricultură Judeţene în vederea înregistrării şi avizării;
c) organismele de inspecţie şi certificare – verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică;

În ceea ce priveşte asociaţiile profesionale legal constituite, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minim 5 ani;
- să aibă minimum 2 angajaţi, conform legislaţiei muncii în vigoare;
- să deţină filiale/sucursale pe teritoriul mai multor judeţe;
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa instituţiei noastre la numărul de telefon 0259416722 sau să viziteze site-ul www.directiaagricola
 
Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN