Nota de informare

BULETINE DE AVERTIZARE

In scopul aplicării unor măsuri raţionale de combatere a agenţilor de dăunare (boli, dăunători) la timpul cel mai potrivit şi cu rezultatele cele mai bune, din anul 1963 în ţara noastrǎ funcţionează o reţea de prognoză şi avertizare în cadrul unităţilor fitosanitare, fiind coordonate metodologic de Laboratorul de Carantină Fitosanitară Bucureşti. Efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile agricole se fac la anumite praguri economice de dăunare (P.E.D) iar
Buletinele de avertizare sunt emise pentru fiecare categorie de cultură şi agenţi de dăunare .
Dorim să aducem în atenţia tuturor producătorilor agricoli că Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare prin Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Bihor postează, pe site-ul instituţiei noastre www.directiaagricolabihor.ro, toate Buletinele de avertizare.

Astfel, datorită numeroaselor solicitări şi imposibilităţii de a răspunde fiecărui solicitant în parte, vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.directiaagricolabihor.ro, linkul – Avertizare boli, daunatori,  pentru a obţine toate informaţiile dorite.
 
Cu stimă.
Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa Măntăluţă