DRAFT -ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - ÎNFIINŢARE CONSORŢIU NAŢIONAL

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr .... din ………… 2014

de stabilire a unui cadru pentru susţinerea dialogului civil şi a reprezentării la nivel european a organizaţiilor naţionale reprezentative din sectorul agroalimentar pe probleme reglementate de politică agricolă comună prin crearea Consorţiului Naţional AgroAliment