De la DIRECTIA AGRICOLA BIHOR

Catre,
TOTI OPERATORII ECONOMICI DIN AGRICULTURA ; GRUPURI DE PRODUCATORI SI TOATE ORGANIZATIILE PROFESIONALE   DIN JUDETUL BIHOR

 

Subiect: stabilirea unui cadru pentru sustinerea dialogului civil si a reprezentarii la nivel European a organizatiilor nationale representative din sectorul agroalimentar pe problem reglementate de politica Agricola comuna prin crearea Consortiului National Agroaliment.

 

Dle/dna MANAGER / ADMINISTRATOR ,

 

Avand in vedere stadiul current in elaborarea PNDR 2014-2020 ,

In considerarea necesitatilor organizatorice pentru emiterea primei versiuni integrate a PNDR 2014-2020,
se impune ca fiind necesara stabilirea urgenta, ca mod de lucru, a consultarilor organizate si sistematizate , cu numitor comun, intre structurile implicate si interesate.

Trebuie asigurata coerenta dialogului social in /intre grupurile consultative, trebuie centralizate demersurile , opinia si expertiza structurilor associative reprezentate, cu precadere in aceasta etapa, pendinte, intermediara, de elaborare a PNDR 2014-2020, si anume:
- intre etapa de organizare si functionare a grupurilor de lucru tehnice pentru analiza primelor versiuni ale fiselor masurilor
- si cea de elaborare a primei versiuni integrate a PNDR 2014-2020.

Centralizarea informatiilor, a rezultatelor sesiunilor de lucru , eficientizarea conexiunilor intre aceste “secvente logice” ale procesului de lucru, prealabil emiterii primei versiuni integrate a PNDR 2014-2020 – sunt aspecte ce nu pot fi eficientizate si orientate spre scopul in vederea caruia au fost concepute si desfasurate, atata timp cat nu exista o “platforma” comuna de activitati pentru “piesele de lucru” déjà create si existente .

De aceea stabilirea unui cadru legal unic pentru sustinerea dialogului civil si a reprezentarii la nivel european a organizatiilor nationale representative din sectorul agroalimentar pe probleme reglementate de politica Agricola comuna , prin crearea Consortiului National AgroAliment (C.N.A.), este de utilitate maxima in acest moment , si reprezinta singura solutie viabila raportata la scopul acestei forme de consultare.
Lipsa acestei forme consultative de dialog social, in aceasta etapa intermediara de elaborare a PNDR 2014-2020 ar impacta negativ nu numai demersurile déjà initiate in folosului programului dar si evolutia/derularea viitoare a activitatilor planificate, acestea riscand sa ramana la stadiul de elemente disparate , neexistand, in afara cadrului institutionalizat unic al Consortiului propus spre infiintare urgenta, nici un liant al “verigilor” necesare elaborarii PNDR 2014-2020.

Ma mult de atat, din perspectiva beneficiilor si a impactului pozitiv al infiintarii CNA: odata create bazele dialogului social coherent si integrat in forma institutionaliata de CNA, cu rol unificator-centralizator si coordinator, acestea vor fi utile si in elaborarea PAC 2014-2020 , pe toata durata acesteia.

Astfel ca beneficiile C.N.A. pot fi identificate si valorificate nu numai pe termen scurt, motivat de urgenta contextului creat de necesitatile elaborarii PNDR, dar si pe termen lung, devenind , prin experienta dobandita, un instrument de lucru facil pe durata PAC 2014-2020.

In concluzie:

Reiterand stadiul current al elaborarii PNDR 2014-2020, ce se desfasoara intr-o dinamica imuabila pe durata stabilita, in conformitate cu planul de actiuni preconizat pe secvente specifice si concrete,

Si subliniind termenele scurte de realizare a actiunilor planificate raportat la volumul sarcinilor de indeplinit de catre grupurile de lucru in interiorul acestor termene,

Avand in vedere motivarea expusa mai sus,

Noi consideram ca este si devine urgenta in acest context stabilirea unui cadru pentru sustinerea dialogului civil si a reprezentarii la nivel european a organizatiilor nationale reprezentative din sectorul agroalimentar pe probleme reglementate de politica agricolă comună prin crearea Consortiului National AgroAliment.
Urgenta masurii propuse nu-si gaseste expresie decat prin infiintarea CNA, ca urmare a emiterii unei ordonante de urgenta , ca instrument legislativ, fiind tipul de act normativ ce ar asigura maxima celeritate necesara pentru sincronizarea eficienta, in timp util , a existentei CNA cu stadiul curent de lucru in elaborarea PNDR 2014-2020.

De asemenea forma de consultare propusa, institutionalizata sub forma unui Consortiu National, asigura si materializeaza principiile si valorile edictate in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dedicate finalitatii concrete de aplicare a unei politici agricole comune:

    Dialogul institutiilor cu asociatiile reprezentative si societatea civila sa fie deschis si periodic

    Transparenta comunicarii

    Asigurarea unui echilibru intre interesele reprezentate

    Realizarea schimbului de exeprienta si bune practici in domeniul de interes

In speranta ca motivarea si expunerea noastra sunt suficient de relevante in privinta situatiei de fapt ce a determinat solicitarea de emitere a unei ordonante de urgenta avand ca obiect infiintarea Consortiului National ca forma de dialog social deschi, transparent si periodic cu organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar,

Asteptam raspunsul dumneavoastra, in urma analizarii situatiei prezentate.

Va multumim,