Buletin de avertizare nr. 5/ 2016

 

BULETIN DE AVERTIZARE NR 5 /31. 03. 2016

            Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul OficiuluiFitosanitar Bihorcomunică tratamentul pentru combaterea acarienilor (Eriophis vitis şi Tetranychus urticae) la viţa de vie.

             Tratamentul fitosanitar se aplică împotriva acarienilor care au iernat în solzii mugurilor, crăpăturile scoarţei sau resturi vegetale.

          Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre produsele:

  1. VERTIMEC 1,8% EC         - 0, 8   - 1,0 l/ha       sau
    1. ORTUS 5 SC                      - 0, 5   l/ha               sau
      1. NISSORUN 10 WP              - 0, 5   kg/ha .  

           Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la dezmugurit.

          După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

       Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător.

                    

                        

 

         Intocmit

          ing. Virgil Itu