Buletin de avertizare nr. 11/2016

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 11 /19. 04. 2016

        Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul OficiuluiFitosanitar Bihorcomunică tratamentul pentru combaterea făinării ( Uncinula mecator), la viţa de vie.

       Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

      1. FALCON 460 EC - 0,3 l / ha     + VERTIMEC 1,8% EC         - 1,0 l / ha sau

           2. ECLAIR 49 WG   - 0,5 kg / ha   + NOVADIM PROGRESS EC - 1,0 l / ha   sau

           3. TOPSIN 500 SC   - 1,5 l / ha     + APOLLO 50   SC                     - 0,4 l / ha.

       La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor cu efect similar, omologate în România.

       Se mai combat şi acarienii.

     Perioada optimă de aplicare a tratamentului : începutul creşterii lăstarilor.

       Tratamentul se repetă înainte de înflorit când se combate şi mana.

   După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

      Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător.

                    

                      

         Intocmit

          ing. Virgil Itu

 

                                                        

1/1