Buletin de avertizare nr. 22/2016

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 22 / 08. 06. 2016

          Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul Oficiului  Fitosanitar Bihor recomandă efectuarea tratamentulu ipentru combaterea dăunătorului: molia vărgată -  la piersic şi cais  – tratamentul I, generaţia I.

             Se mai combat: defoliatoare, afide, băşicare, monilioze, ciuruire.

             Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

   1.  CYPERGUARD 25 EC        - 0,02 %     +       DITHANE M - 45    -    0,2 %               sau

2.  EFORIA 045 ZC               - 0,15 %     +       ROVRAL 500 SC      -   0,1 %               sau

3 3.  IMIDAN 50 WP                - 0,1 %       +       TOPSIN 70 WDG    -    0,07 % .

       Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 08. 06. 2016 – 15. 06. 2016.

       Tratamentul se repetă la 8 – 10 zile, utilizându – se un alt amestec, din cele menţionate mai sus.

     După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

   Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător.

                    

                        

         Intocmit

          ing. Virgil Itu