Buletin de avertizare nr. 2/2017

BULETIN  DE AVERTIZARE NR. 2/09. 03. 2017

        Oficiului Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea: generaţiei hibernante a moliei, defoliatoare, băşicarea, ciuruirea şi monilioza la piersici şi caişi.

          Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

  1. EFORIA 045 ZC - 0,015 %   + SCORE 250 EC                   -   0,02 % sau
  2. FASTAC 10 EC     - 0,02 % + MERPAN 50 WP                 - 0, 25 % sau
  3. PYRINEX QUICK - 0,1   %  +   BOUILLIE BORDELAISE -    0,5   % sau
  4. IMIDAN 50 WP     - 0,1     %   +   DITHANE M – 45                   -   0,2   %.

       La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

         Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: - cais       –   buton alb,

                                                                                                - piersic   -   buton roz.

        Tratamentul se repetă la 10 - 15 % petale scuturate.

         La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

          Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani,

      După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

     Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

                    

                 Intocmit

                  ing. Virgil Itu

1/1

Attachments:
Download this file (2017 Buletin de avertizare nr.2.doc)2017 Buletin de avertizare nr.2.doc[ ]46 kB