Buletin de avertizare nr. 12

 
   

 

                        

             MINISTERUL AGRICULTURII ŞI   DEZVOLTĂRII RURALE

 

                                         AUTORITATEA   NAŢIONALĂ   FITOSANITARĂ

                                                         OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

                     

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26                                                                                                       

Loc. Oradea, judeţul Bihor                                                                                                           Tel/Fax: 0259 268 743

Cod poştal 410519                                                                                                                                mail:                                                                                                           

BULETIN  DE AVERTIZARE NR. 12/03. 05. 2018

     Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea bolilor foliare la cereale păioase. Se mai combat: afide, tripşi şi ploşniţe.

            

          Efectuaţi tratamentul folosind unul din următoarele amestecuri de produse:

  1. ACANTO PLUS – 0,6 l/ha + BISCAYA 240 OD – 0,16 l/ha      sau
  2. AMISTAR EXTRA 280 SC – 0,75 l/ha + FASTER 10 EC – 0,15 l/ha  sau

3. BUMPER SUPER 490 EC – 0,8 l/ha + DECIS EXPERT 100 EC – 0,075 l/ha sau

4. FALCON 460 EC – 0,6 l/ha + FORZA – 0,3 kg/ha.          

    

     Se mai pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor, omologate în România.

     Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: pâna la înflorit .

      

         La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

          Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani,

      După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

     Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

                                                                                                                    Intocmit

                                                                                                                       ing. Virgil Itu

Attachments:
Download this file (Buletin nr.12-2018.doc)Buletin nr.12-2018.doc[ ]53 kB