Buletin de avertizare nr. 14

                        

                             MINISTERUL AGRICULTURII ŞI   DEZVOLTĂRII RURALE

 

                                         AUTORITATEA   NAŢIONALĂ   FITOSANITARĂ

                                                         OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

                    

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26                                                                                                       

Loc. Oradea, judeţul Bihor                                                                                                                      Tel/Fax: 0259 268 743

Cod poştal 410519                                                                                                                                  e-mail:                                                                                                           

BULETIN  DE AVERTIZARE NR. 14/11. 05. 2018

        Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea daunatorului : molia orientala la piersic si cais. Se mai combat: afide, defoliatoare, băşicarea, ciuruirea, monilioza .

          Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

  1. FASTAC 10 EC     - 0,02 % +  MERPAN 50WP   -     0.25% sau
  2. INSEGAR 25WP   - 0.03 %   +        CAPTAN 50         -     0.15%     sau
  3. EFORIA 045ZC     -0.15%       +    TOPSIN 70 WDG     -   0, 07 %

    

       La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

        Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului:   - 12.05 - 17.05.2018.

                                                                                      

        

         La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

          Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani,

      După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

     Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

                    

                 Intocmit

            ing. Virgil Itu

1/1

Attachments:
Download this file (buletine nr. 14- 2018.doc)buletine nr. 14- 2018.doc[ ]52 kB