Buletin de avertizare nr. 16

MINISTE MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26

Loc. Oradea, judeţul Bihor Tel/Fax: 0259 268 743

Cod poştal 410519 e-mail:

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 16/14. 05. 2018

Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunatorului : musca cireşelor - la cireş şi vişin. Se mai combat: afide, defoliatoare, ciuruirea, monilioza,antracnoza.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

  1. FASTAC 10 EC – 0.02% + DITHANE M-45 - 0,2% sau

  2. DECIS MEGA 50EW -0.015% + SIGNUM - 0,05 % sau

3. CALYPSO 480SC - 0.02% + TOPSIN 70WDG -0.07%

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza si alte produse de protecţia plantelor cu efect similar, omologate in Romania

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: in pîrgă .

La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani,

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

Intocmit

ing. Virgil Itu

Attachments:
Download this file (Buletin nr. 16-2018 (2).doc)Buletin nr. 16-2018 (2).doc[ ]30 kB