Buletin de avertizare nr. 12/2015

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 12 / 04.05.2015

         Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul Oficiului Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorilor: buha verzei, păduchele cenuşiu al verzei.

         Efectuaţi tratamentul folosind unul din următoarele produse omologate:

       1. MOSPILAN 20 SG        -   0,025 % sau

       2. DECIS MEGA 50 EW   -     0,02   % sau

       3. KARATE ZEON SC     -     0,015 % sau

       4. MAVRIK 2 F                  -     0,05   %.  

           Perioada optimă de efectuare a tratamentului: 2- 3 frunze

     Tratamentul se repetă la 8 - 10 zile.    

       După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

        Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia animalelor şi a mediului înconjurător.

   Întocmit

Ing.Virgil ITU