În atenția fermierilor cultivatori de sfeclă de zahăr

Oradea 13.09.2018

Nr. 5148

IN ATENȚIA FERMIERILOR CULTIVATORI DE SFECLĂ DE ZAHĂR

 

In conformitate cu prevederile art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România și a Patronatului Zahărului din România, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maxim 92 de zile a produsului CRUISER 350 FS(350 g/l tiametoxam) pentru combaterea dăunătorilor de sol (Bothynoderes punctiventris, Tanymecus dilaticollis, Chaetocnema tibialis și Agriotes spp.),la cultura de sfeclă de zahăr în primavara anului 2019, furnizând informații detaliate privind situația deurgență.

In baza notificării adresate Comisiei Europene, s-a eliberat o autorizație temporară de 92 zile, autorizație temporară care expiră la data de 01.06.2019.

Comercializarea și utilizarea acestui produs pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe urmatoarelemăsuri:

-    Sămânțatratată se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Bothynoderes punctiventris, Tanymecus dilaticollis, Chaetocnema tibialis și Agriotesspp.;

Odată cu comercializarea semințelor tratate cu CRUISER 350 FS, operatorii economici prestatori de servicii autorizați vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care va fi inscripționat sintagma Sămânță tratată cu neonicotinoide”;

-       Operatorii economici prestatori de servicii care efectuează tratamentul la sămânță vor eticheta ambalajele semințelor tratate conform prevederilor art. 49(4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

-     Însamânțarea se va efectua cu semanători dotate cu echipamente care asigure reducerea riscului, respectând buna practicăagricolă;

-     Dupa insămânțare, în momentul controlului, nu trebuie se depisteze samânță tratată neîncorporată însol;

-    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, respectiv Oficiile Fitosanitare va monitoriza întreaga acțiune, prin efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminței cât și în câmp lasemănat.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate, va avea drept consecință retragerea prezentei autorizații,conform art. 44 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare.

Director executiv

Dr.ing. NICOLAE HODIȘAN

Attachments:
Download this file (SCAN00066.PDF)SCAN00066.PDF[ ]627 kB