Achizitii publice

Legislatie

Ordonanta de urgenta nr.34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr.925/2006pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

ACHIZITII CURENTE

Anunţurile procedurilor de achiziţii de produse, lucrări şi servicii pot fi vizualizate pe site-ul:www.e-licitatie.ro

Cine publică achiziţia

Data

publicării

Data

expirării

Numele fişierului

Observaţii

         
         
         
         
         

Persoana de contact Teodor POPOVICI
Telefon 0259-416722
E_mail