Directia pentru Agricultura Bihor

Directia pentru Agricultura Judeteana a Judetului Bihor  (D.A.J.) este institutia publica cu personalitate juridica, serviciul public deconcentrat aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si este condusa de un director executiv.

Directorul executiv al Directiei pentru Agricultura a Judetului Bihor este ordonator tertiar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In subordinea Directiei pentru Agricultura a Judetului Bihor functioneaza Oficiul de Studii Pedologice si Agrichimice Bihor – unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, a carui buget se aproba de catre conducatorul acestuia, cu avizul directorului executiv al Directiei pentru Agricultura a Judetetului Bihor, in calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se alocă fonduri pentru finanţarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice şi agrochimice şi sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură .

Directia pentru Agricultura a Judetului Bihor este responsabila cu implementarea politicilor si strategiilor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniile de activitate ale acestuia, statistica si RICA, asistenta tehnica, informarea, indrumarea si consilierea pentru obtinerea fondurilor europene si nationale in randul fermierilor, efectuarea activitatilor de monitorizare, verificare, inspectii si control in domeniile de activitate, precum si cu alte atributii prevazute de legislatia in vigoare. Compartimentele functionale din structura Directiei pentru Agricultura a Judetului Bihor sunt coordonate tehnic de catre directiile generale si directiile de specialitate din cadrul M.A.D.R.

Organizarea si functionarea D.A.J. Bihor  este reglementata de de Legea nr. 157/2016 privind unele masuri pentru reorganizarea unor structuri aflate in subordinea/coordonarea M.A.D.R si H.G. nr. 860/2016 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.

Programul de lucru al Directiei pentru Agricultura a Judetului Bihor  este de luni până joi, între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07:30 – 14:30.