Motorină subvenționată pentru acvacultură

 

            O nouă formă de ajutor financiar pentru agricultură a fost aprobată prin H.G. nr. 748 din 20 septembrie 2018 pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt IMM-urile care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoane juridice.

            Ajutorul de stat reprezintă reducerea accizei la motorină, reducând prețul de achiziție cu aproximativ 1 leu/litru.

            Potențiali beneficiari ai acestui ajutor de stat vor lua legătura cu Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor pentru a depune cererea de acord prealabil pentru finanțare însoțită și de licența de acvacultură. Aceste cereri vor fi înregistrate într-un Registru special de evidență, Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor notificând totodată serviciul regional al ANPA.

            Beneficiarii urmând să achiziționeze cantitățile de motorină conform acordului prealabil de finanțare. Situația centralizatoare cu beneficiarii și cantitățile de motorină vor fi trimise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale spre a fi aprobate, urmând ca Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor să vireze sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.

            Cantitățile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sunt de 3900 litri, pentru o exploatație piscicolă, fiind destinate transportului materialului piscicol, trasportului furajelor, a materiilor prime și a materialelor în interiorul fermei, lucrări de întreținere a digurilor, canalelor și a malurilor, transportul materialului piscicol în afara fermei cu auto proprii, precum și pentru funcționarea motopompelor. Cantitățile de motorină aprobate pentru aceste lucrări fiind menționate în anexa H.G. nr. 748/2018. Cu mențiunea că exploatațiile piscicole de agrement nu se încadrează.

            În județul Bihor conform statisticilor deținute își desfășoară activitatea în domeniul acvaculturii un număr de 34 agenți economici în 44 de locații, cu o largă varietate de specii piscicole: sturion, crap, clarias, păstrăv, dar și alte specii de pești.

Director executiv,

dr. ing. Hodișan Nicolae Florian

Attachments:
Download this file (Motorina pentru acvacultura.PDF)Motorina pentru acvacultura.PDF[ ]485 kB