Comunicat neonicotinoide

Înștiințare acordare derogare pentru comercializare și utilizarea

produselor de protecție a plantelor din grupa neonicotinoide

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse: NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), pentru tratarea semințelor pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis și Agriotes ssp.), la culturile de porumb şi floarea–soarelui însămânțate în primăvara anului 2019.

În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, s-a eliberat o autorizație temporara de 120 zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 19.04.2019.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:

 1. 1.Produsul de protecție a plantelor va fi folosit exclusiv pentru tratarea semințelor de porumb și floarea soarelui în scopul înființării culturilor de porumb și floarea soarelui în România în primăvara anului 2019.
 2. 2.Companiile responsabile de comercializarea produsului de protecție a plantelor vor comercializa produsele direct sau prin distribuitori la operatori economici prestatori de servicii autorizați care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale cu personal calificat (stații/mașini de tratare a semințelor) înregistrate la oficiile fitosanitare județene.
 3. 3.Companiile responsabile de comercializarea produsului de protecție a plantelor vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat către distribuitori sau operatori economici prestatori de servicii autorizați și pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Autoritatea Națională Fitosanitară, în fiecare zi de luni, până la ora 12.00, pe adresa de e-mail .
 4. 4.Este strict interzis crearea de stocuri de produs sau sămânță tratată după expirarea perioadei de acordare a autorizației temporare (19.04.2019).
 5. 5.Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor:
 6. 6.Sămânța de porumb şi de floarea-soarelui tratată cu unul din produsele menționate se va utiliza numai în zonele şi pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis (Rățișoara porumbului) şi Agriotes ssp. (Viermii sârmă).
  1. 7.Operatorii economici prestatori de servicii autorizați odată cu comercializarea semințelor tratate cu neonicotinoide vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care se vor inscripționa sintagma semințe de porumb/floarea soarelui tratate cu NUPRID AL 600 FS/PONCHO 600 FS. CRUISER 350 FS.”
 7. 8.Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art. 49 (4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
 8. 9.Însămânțarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând bunele practici agricole;
 9. 10.În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți operatorii economici care dețin stații/mașini de tratare a seminței, de către cei care depozitează şi manipulează sămânță tratată şi de către fermierii care seamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor.
 10. 11.Producătorii agricoli (fermierii) care utilizează la semănat sămânță tratată, vor ține o evidență strictă a suprafețelor însămânțate, în registrul privind evidenta tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pe culturi.
 11. 12.Fermierii au obligația să marcheze solele, unde s-au înființat culturile de porumb/floarea-soarelui cu semințe tratate, folosind plăcuțe de avertizare, cu sintagma:
 12. 13.Fermierii au obligația de a anunța în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu unul din produsele CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS.
 13. 14.Inspectorii fitosanitari vor monitoriza întreaga acțiune şi vor efectua controale atât în locurile de tratare a semințelor cât şi în câmp, la semănat.
 14. 15.Este interzisă comercializarea produselor de protecție a plantelor și a semințelor tratate cu neonicotinoide în fitofarmacii.

Semințe de porumb/floarea-soarelui tratate cu (denumire produs de protecție a plantelor)

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate, va avea drept consecință retragerea autorizațiilor conform art. 44, alin. (3) din Regulamentul CE nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare.

Attachments:
Download this file (Comunicat - NEONICOTINOIDE - 2019.pdf)Comunicat - NEONICOTINOIDE - 2019.pdf[ ]297 kB