Comunicat de presa

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ BIHOR LA ORA BILANŢULUI ACTIVITĂŢII DE INSPECŢII PE ANUL 2014

 

                   Activitatea de inspecţii tehnice si control din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, desfasurată in anul 2014, pe fiecare compartiment in parte, poate fi cuantificată astfel:

1. Inspectorii Compartimentului Inspecţii în Industria Alimentară si Depozite de Cereale au efectuat un număr de 307 controale dispunându-se urmatoarele măsuri: au fost aplicate 38 sancţiuni din care 15 avertismente şi au fost aplicate 28 amenzi contravenţionale in valoare totală de 67 000 lei;

2. In cadrul Compartimentului Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor au fost efectuate un număr de 234 controale fiind avertizaţi 37 operatori economici şi amendaţi contraventional  37, valoarea amenzilor însumând 40 000 lei.  De asemenea au fost retrase de la comercializare pentru consum in stare proaspată 5570 kg ceapă, 3612 kg caise, 250 kg nectarine, 1460 kg mere,  680 kg telină,  3300 kg  citrice si 30000 kg cartofi;

3. Inspectorii vitivinicoli din cadrul Compartimentului Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol au efectuat 119 controale, acordând aviz pentru 99 documentaţii de insoţire a vinurilor de masă in vrac, urmărindu-se calitatea, provenienţa, autenticitatea, naturaleţea si evidenţa produselor vitivinicole comercializate in judeţul Bihor, fiind prelevate un număr de 66 probe de vin pentru determinări in laboratoare de specialitate. In urma rezultatelor primite de la laborator s-au dispus urmatoarele masuri: retragerea de la comercializare si returnarea la producător a doua loturi de vin în cantitate de 350 litri si interzicerea comercializării unei cantităţi de 300 litri vin de masă care nu corespundea caracteristicilor fizico – chimice pentru consum uman direct.  De asemenea, sunt autorizate 24 spaţii de comercializare a vinului de masă in vrac şi au fost aplicate 4 sancţiuni si anume: 3 operatori economici au fost sancţionaţi cu avertisment iar 1 operator economic cu amendă contravenţionala de 6 000 lei;

4. Inspecţia Tehnică pentru Controlul Fertilizanţilor a inregistrat un număr de 44 controale la operatorii economici care comercializează ingrăşăminte chimice in judeţul Bihor, fiind prelevate 8 probe;

5. Inspectorii din cadrul Inspecţiei tehnice in domeniul Agriculturii Ecologice au efectuat un număr de 81 controale la operatorii economici inregistraţi în agricultura ecologică privind controlul de supraveghere a organismelor de inspecţie si certificare şi modul de producţie şi etichetare a produselor ecologice fiind sanctionat 1 operator economic cu amendă contraventionala în valoare de 20 000 lei;

6. In baza Ordinului Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor nr. 141/21.06.2013, au fost efectuate 350 controale ce au vizat modul de completare, eliberare si utilizare a certificatelor de producător eliberat conform prevederilor HG 661/2001(actualizată), ocazie cu care au fost dispuse urmatoarele sanctiuni: 5 amenzi contraventionale in valoare de 2 500 lei, 3 avertizări scrise si au fost retrase de pe piata un numar de 12 certificate de producator care au a fost trimise emitentului pentru anulare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing.  Nicolae HODIŞAN

 

 

COMUNICAT DE PRESA

 

Azi 22 ianuarie 2015, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, a avut loc Sedinţa de consultare intre reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Bihor şi  asociaţiile crescătorilor de animale care au fost reprezentante de: Asociaţia crescătorilor de oi si capre “Păstorul’’, reprezintată de doamna Demian Anca  şi domnul Raţiu Marcel; Asociaţia crescătorilor de animale “Remetea”, reprezentată de domnul Cornea Cornel Adrian; Asociaţia crescătorilor de vaci  “Bihoreana” Chişlaz, reprezentată de domnul Pop Mihai Dănut ; A.J.C.R.L.A, reprezentată de domnul Porumb Viorel; Asociaţia “Api  Bio Product”, reprezentata de domnul Botos Nicolae.

In cadrul acestei intalniri de inceput de an, s-a purtat o discuţie liberă cu privire la dificultaţile intâlnite de către crescatorii de animale din judeţul Bihor. Tema principala a intâlnirii a constituit-o propunerile privind stabilirea normei de venit pentru anul agricol 2014, propuneri ce au venit atât din partea reprezentanţilor asociaţiilor crescătorilor de animale cât şi din partea reprezentanţilor asociaţiilor din sectorul apicol, urmând ca în baza actelor normative aflate in vigoare, Direcţia  pentru Agricultură Bihor să propună pentru aprobare Consiliului Judeţean normele de venit pentru anul agricol 2014.

Această initiativă a fost salutată de către  directorul Direcţia pentru Agricultură Bihor ca un prim pas in stabilirea unui dialog bazat pe sesizarea unor aspecte reale cu care se confruntă fermierii şi găsirea unor măsuri pentru soluţionarea acestora. Dialogul între reprezentanţii administraţiei agricole judeţene  şi reprezentanţii crescătorilor de animale fiind totodată o provocare pentru asociaţiile profesionale din alte domenii agricole care sunt asteptate de asemenea la dialog pentru a-şi prezenta problemele cu care se confruntă iar ca şi subiect pentru această perioadă, propunerile privind calcularea normei de venit pe anul 2014, astfel încat acest calcul sa fie unul real si nu unul impus  ca o noua povara asupra activităţii fermierilor din judetul Bihor.. In incheierea intâlnirii,  asociaţiile au propus ca astfel de intâlniri să se organizeze lunar, fiind propusă şi tema pentru următoarea intâlnire si anume ‘Găsirea unor soluţii pentru desfacerea produselor din domeniul zootehnic, precum si iniţierea unor propuneri pentru modificarea actelor normative în vigoare, în cuprinsul cărora fermierii au sesizat aspecte depăsite ca timp şi unele bariere privind buna desfaşurare a activitaţii in domeniul agricol.

 

Director executiv

Dr. ing. Nicolae HODISAN