Buletin de avertizare nr.17/2015

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 17 / 15.05.2015

         Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul Oficiului Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului: musca cireşelor – la cireş.

         Se mai combat: afide, defoliatoare.

         Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. FASTAC 10 EC            -          0,02    %   sau

2. CALYPSO 480 SC        -          0,02   %   sau

3. DECIS MEGA 50 EW    -           0,015 % .

   Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: când cireşele încep să se îngălbenească( pârgă).    

     După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

      Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor, animalelor şi a mediului înconjurător.

   Întocmit

Ing.Virgil ITU