Autorizare spatii de comercializare a vinului

ing. SZABO  IREN
Tl. 0259/416722 int. 105
Fax 0259/417976
e-mail

ORDIN nr. 224 din 7 aprilie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac