Agricultura ecologica

ing. BUDIURI  LUCIA
Tl. 0259/416722 int. 105
Fax 0259/417976
e-mail

ORDIN nr. 214 din 24 septembrie 2010
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică