Inspectia in domeniul fondului funciar

Inspectia in domeniul fondului funciar si imbunatatirilor funciare este desfasurata de inspectorii cu atributii din cadrul Directiei pentru Agricultura Judeteana Bihor, care realizeaza actiuni de inspectii in acest domeniu si indeplinesc atributii de control, constatare si aplicare a sanctiunilor in baza urmatoarelor acte normative:

-Legea fondului funciar nr.18/1991republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele subsecvente;

-OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobata cu modificari si completarile ulterioare. -Lege 138/2004 a imbunatirilor funciare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul MADR nr. 946/2014privind aprobarea Listei si a atributiilor specialistilor care isi desfasoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura judetene, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare si a Listei specialistilor imputernicitisa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de art.83 din legea imbunatirilor funciare nr.138/2004, actualizata;

-LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 (*actualizatã*),privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan