Inspectie agricultura ecologica

Obiectivul principal al inspectiei consta in implementarea si respectarea de catre toti operatorii economici a prevederilor legislatiei nationale si europene din domeniul agriculturii ecologice.


Legislatie specifica agriculturii ecologice:

- Hotarare nr. 1303 din 15 decembrie 2010, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010, privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si a Hotararii Guvernului nr. 759/2010, privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica;
- Hotarare nr. 1095 din 3 noiembrie 2010, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010, privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si a Hotararii Guvernului nr. 759/2010, privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica;
- Ordin nr. 252 din 10 noiembrie 2010, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007, pentru aprobarea Regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica;
-  Ordonanta de urgenta nr. 34 din 17 aprilie 2000(actualizata), privind produsele agroalimentare ecologice;
- Hotarare nr. 759 din 21 iulie 2010, privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica;
- Ordin nr. 219 din 21 martie 2007(actualizat), pentru aprobarea Regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica;
- Ordin nr. 65 din 17 martie 2010, pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;
- Ordin nr. 51 din 1 martie 2010, pentru aprobarea Regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte;
- Ordin nr. 317/190 din 11 mai 2006, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

 

Inspector de specialitate ing. Lenuta ARDELEAN
Telefon: 0259/416722, int. 116
Fax: 0259/417976
E-mail: