Inspectie Fertilizanti

Obiectivul principal al inspectiei consta in implementarea si respectarea de catre toti operatorii economici a prevederilor legislatiei nationale si europene din domeniul fertilizantilor.

Legislatie specifica domeniului fertilizanti:

- Ordin nr. 648 din 19 septembrie 2006(actualizat), privind autorizarea laboratorului in vederea executarii de analize pentru ingrasamintele care circula pe piata, a inspectorilor imputerniciti sa execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimatie, a indicativului stampilei si a zonei de exercitare a acestei activitati;

- Ordin nr. 458 din 17 iulie 2008, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 648/2006, privind autorizarea laboratorului in vederea executarii de analize pentru ingrasamintele care circula pe piata, a inspectorilor imputerniciti sa execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimatie, a indicativului stampilei si a zonei de exercitare a acestei activitati;

- Hotarare nr. 1261 din 17 decembrie 2007, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind ingrasamintele;

- Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind ingrasamintele.

 

Inspector de specialitate ing. Lenuta Florentina ARDELEAN

Telefon: 0259/416722, int. 116
Fax: 0259/417976
E-mail: