Inspectie Industria alimentara si Depozite de cereale

Obiectivele inspectiei in domeniul industriei alimentare si depozite de cereale vizeaza respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de depozit de catre toti operatorii economici, in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare, ca o masura  de protectie a vietii si sanatatii consumatorilor si de reglementare a pietei cerealelor si a produselor procesate din cereale.


Legislatie specifica domeniilor industrie alimentara si depozite de cereale:

- Ordonanta de urgenta nr. 42 din 29 august 1995(republicata), privind productia de produse alimentare destinate comercializarii;
- Lege nr. 123 din 15 decembrie 1995, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1995, privind productia de produse alimentare destinate comercializarii;
- Ordin nr. 357 din 26 mai 2003(actualizat), pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea(anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare;
- Hotarare nr. 415 din 23 martie 2004, privind regimul de comercializare a oualor;
- Ordin nr. 461 din 28 iunie 2004, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 415/2004, privind regimul de comercializare a oualor;
- Ordin nr. 690 din 28 septembrie 2004, pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale;
- Ordin nr. 438 din 18 iunie 2002(actualizat), pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman;
- Ordin nr. 222 din 30 martie 2006, pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole.
- Hotarare nr. 106 din 7 februarie 2002(actualizata), privind etichetarea alimentelor;
- Hotarare nr. 568 din 5 iunie 2002(republicata), privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara;
- Ordonanta de urgenta nr. 97 din 21 iunie 2001(actualizata), privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor;
- Hotarare nr. 1904 din 22 decembrie 2006, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/2002, privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizarii in industria alimentara;
- Ordonanta de urgenra nr. 12 din 22 februarie 2006(actualizata), pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale.

Inspectori de specialitate dr.ing. Florian PAVEL
ing. Lenuta ARDELEAN
Telefon: 0259/416722, int. 116
Fax: 0259/417976
E-mail: