Inspectie Zootehnie

Obiectul inspectiei consta in implementarea si respectarea legislatiei de catre actualii si potentialii crescatori de animale a prevederilor legislatiei nationale si europene in domeniul zootehnie, ca o garantie a asigurarii conditiilor de bunastare a animalelor si de obtinere a unor productii fizice animaliere in conditii de calitate care sa asigure protectia vietii si sanatatii consumatorilor si a mediului.

Legislatie specifica zootehniei:

- Lege nr. 72 din 16 ianuarie 2002(actualizata), zootehniei;
- Hotarare nr. 940 din 29 august 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002;
- Ordin nr. 358 din 15 aprilie 2003, pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitatii, comercializarea si utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substantelor energetice, substantelor minerale si a nutreturilor speciale.
- Ordonanta de urgenta nr. 113 din 10 septembrie2002(actualizata), privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania;
- Ordonanta nr. 45 din 16 august 2006(actualizata), privind acordarea unor facilitati financiare producatorilor agricoli care detin suprafete de pajisti in zona Montana;
- Ordin nr. 19 din 10 ianuarie 2006, pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie;
- Ordin nr. 786 din 11 decembrie 2006, privind aprobarea Listei resurselor genetice animale in stare critica, in pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare;
- Hotarare nr. 415 din 23 martie 2004, privind regimul de comercializare a oualor;
- Ordin nr. 461 din 28 iunie 2004, pentru aprobarea Nprmelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 415/2004, privind regimul de comercializare a oulaor.

 

Inspector de specialitate dr.ing. Florian PAVEL
Telefon: 0259/416722, int. 116
Fax: 0259/417976
E-mail: