Inspectie Clasificare Carcase

Obiectivul principal al inspectiei consta in implementarea si respectarea de catre toti operatorii economici a prevederilor legislatiei europene si nationale in domeniul clasificarii carcaselor.

Legislatie specifica Clasificarii Carcaselor:

- Ordin nr. 457 din 23 iunie 2004, pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci;
- Ordin nr. 882 din 24 noiembrie 2004, pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte;
- Hotarare nr. 1829 din 22 decembrie 2005, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 267/2004, privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine;
- Hotarare nr. 267 din 26 februarie 2004(actualizata), privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine;
- Ordin nr. 460 din 17 iulie 2008, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 457/2004, pentru aprobarea Normelor de clasificare a carcaselor de porci;
- Ordin nr. 589 din 17 septembrie 2008, pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si alte reglementari specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 259/2004;
- Ordin nr. 259 din 20 aprilie 2004(actualizat), pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, in care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementari specifice;
- Ordin nr. 183 din 19 martie 2009, privind modificarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 882/2004;
- Ordin nr. 643 din 22 octombrie 2009, privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 132/2006 pentru imputernicirea inspectorilor care vor avea responsabilitati in Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, imputernicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene pentru realizarea activitatii de inspectie, precum si stabilirea zonelor in care inspectorii isi desfasoara activitatea;
- Ordin nr. 353 din 26 mai 2006, pentru aprobarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, imputernicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene pentru realizarea activitatii de inspectie, precum si stabilirea zonelor in care inspectorii isi desfasoara activitatea;
- Ordin nr. 161 din 8 iulie 2010, pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, in care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementari specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 259/2004;

 

Inspector de specialitate ing. Tudor URSU

Telefon: 0259/416722, int. 116

Fax: 0259/417976

E-mail: