COMUNICAT DE PRESA - COMERCIALIZARE VIN DE MASA

COMERCIALIZARE VIN DE MASA

Dorim să aducem în atenţia viticultorilor, că în baza Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002  republicată, producătorii de vin au obligaţia de a comercializa vinul de masa in vrac numai in spatii autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, care sa asigure mentinerea caracteristicelor fizico - chimice si organoleptice ale vinurilor.
Este interzisa comercializarea vinului de masa in vrac in piete, targuri, oboare, pe marginea soselelor, in spatii improrii comercializarii.
Vinurilor proprii consumului uman direct tebuie sa prezinte in momentul vanzarii catre consumatori, caracteristici organoleptice si fizico – chimice specifice categorie de calitate, tipului si originii produselor, care trebuie sa reiasa dintr-un buletin de analiza emis da catre un  laborator autorizat si care trebuie sa insoteasca lotul de vin supus comercializarii.
Comercializarea vinurilor de masa in vrac falsificate, substituite sau cu parametri fizico – chimice si caracteristici organoleptice care nu se incadreaza in limitele impuse de actele normative in vigoare atrage raspunderea directa a comerciantilor, contraventionala sau penala.
Precizăm că, viticultorii care comercializează vin de masa se pot adresa Direcţiei pentru Agricultură Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, tel: 0259416722 şi 0359418302, pentru obţinerea în mod gratuit a autorizatiei de comercializare a vinului in vrac.
Direcţia pentru Agricultură Bihor prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, va efectua controale drastice in perioada urmatoare privind modul de comercializare a vinului şi va aplica măsurile prevazute de legislaţia în vigoare prin aplicarea de sancţiuni contraventionale cu amendă cuprinsă intre 40.000 şi 100.000 lei.

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa MĂNTĂLUŢĂ