Comunicat de presa - operatori agricultura ecologică

IN ATENTIA OPERATORILOR INREGISTRATI IN AGRICULTURA ECOLOGICA

Dorim să aducem, în atenţia operatorilor care doresc să se înscrie în agricultura ecologică, că in baza Ordinului nr. 1438/ 2013 de modificare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultură ecologică, precizăm :
- în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), fermierii, procesatorii şi comercianţii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene;
- în acest sens, începând cu anul 2014, toţi operatorii se vor adresa Organismelor de Inspecţie şi Certificare cu care au încheiat contract de prestări servicii, pentru întocmirea fişelor de înregistrare, prezentate în anexele nr.1-7 din Ordinul nr 1253/2013;
- Organismele de Inspecţie şi Certificare verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene, în vederea înregistrării şi avizării;
-  îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar.
În conformitate cu prevederile art.2, alin.(16) şi alin.(17), din Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/2013, comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene prin depunerea“ Declaraţiei pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în agricultură ecologică”, al cărei model este prevăzut în anexa nr.11 din Ordinul mai sus menţionat.     
Inspectorii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene vor desfăşura activităţi de verificare şi control, în domeniul agriculturii ecologice, conform legislaţiei în vigoare, respectiv a Ordinului nr. 181/2012 şi HG. nr. 131/2013.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN


Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

Attachments:
Download this file (2014-agricultura ecologica.doc)2014-agricultura ecologica.doc[ ]141 kB