Comunicat de presa

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26 Tel/Fax: 0259 268 743
Municipiul Oradea, Județul Bihor e-mail: poștal 410519

ORADEA
Nr. 222/O/10.01.2016

 

Stimate doamnă/domn,

Vă transmit spre publicare următorul

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse de protecție a plantelor: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea semințelor, pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecusdilaticollis și Agriotesssp.), la culturile de porumb și floarea–soarelui însămânțate în primăvara anului 2016, furnizând informații detaliate privind situația de urgență.
În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009,
s-a eliberat o autorizație temporara de utilizare de 117 zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 31.05.2016.
Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor.
Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânță tratată după data de 31.05.2016.

 

Cu considerație,

 

Șef serviciu
ing. Nicolae RUGEA