Pasaport fitosanitar

 

PASAPORT FITOSANITAR

I .Obiectivele pasaportului fitosanitar

  • Libera circulatie a plantelor;
  • Interzicerea circulatiei organismelor de carantina.

II. Domeniu de aplicare:

Plantele, produsele vegetale si alte obiecte mentionate in Anexa V din H.G. nr. 563/2007, daca sunt originare din Romania/Comunitate trebuie supuse controlului fitosanitar, de preferat la locul de productie, inainte de a circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii sau in tara de origine, respectiv tara expeditoare, daca sunt originare din afara Comunitatii, in vederea eliberarii pasaportului fitosanitar.

Plantele, produsele vegetale si alte obiecte prevazute in Anexa V, partea A, sectiunea I-a, nu pot circula in cadrul Comunitatii/Romaniei altfel decat local, decat daca un pasaport fitosanitar valid pentru teritoriul in cauza si emis in conformitate cu prevederile H.G. 563/2007 art. 8 alin. (1)-(3) este atasat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transporta.

Prevederile mentionate mai sus nu se aplica in cazul circulatiei cantitatilor mici de plante, produse vegetale sau alte obiecte in cazul in care ele sunt destinate utilizarii de catre proprietar sau destinatar in scopuri neindustriale si necomerciale sau pentru consum propriu, respectiv consum pe durata transportului, cu conditia sa nu existe niciun risc de raspandire a organismelor daunatoare.

III. Eliberarea etichetei pasaport fitosanitar CE

Pasaportul fitosanitar este eliberat de catre inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si/sau din cadrul inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala, in conformitate cuprevederile Ordinului nr. 583/2007 privind stabilirea unui grad destandardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatiaanumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte in Comunitate, si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de inlocuire a acestora.

Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in partea B din Anexa V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, care sunt importate din tari terte in Comunitate, fiind insotite de certificat fitosanitar conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 563/2007 si care sunt mentionate in partea A din Anexa V la H.G. nr. 563/2007, circula pe teritoriul

Romaniei/Comunitatii insotite de pasaport fitosanitar care este eliberat de inspectoratele de carantina fitosanitara vamala daca se constata, in urma efectuarii controlului documentar, de identitate si fitosanitar, ca sunt indeplinite cerintele conform Hotararii Guvernului nr. 563/2007, astfel:

a) pasaportul fitosanitar inlocuieste certificatul fitosanitar in cazul in care Romania este tara de destinatie;

b) pasaportul fitosanitar este anexat la copia certificatului fitosanitar in cazul in care tara de destinatie este un alt stat membru.

 

Cazul plantelor certificate

In conformitate cu art. 1 alin. (4) din O.M. 583/2007, pasaportul fitosanitar pentru tuberculii de Solanum tuberosum destinati plantarii, semintele de Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Phaseolus spp., Medicago sativa si plantele din genurile Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Vitis si Fragaria destinate plantarii este reprezentat prin eticheta oficiala eliberata conform legislatiei in vigoare privind regulile si normele tehnice pentru producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de cartof, floarea-soarelui, tomate, fasole, lucerna, material de inmultire si plantare fructifer si material de inmultire vegetativa a vitei-de-vie. Aceasta eticheta trebuie sa poarte mentiunea "pasaport fitosanitar CE".

Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor elibereaza eticheta oficiala pentru speciile mentionate mai sus numai dupa obtinerea procesului-verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar emis de unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, prin care se atesta conformitatea cu reglementarile fitosanitare in vigoare. Pe eticheta oficiala, in dreptul mentiunii "Pasaport fitosanitar CE", se indica numarul de inregistrare al unitatii controlate, respectiv numarul care apare in coltul din dreapta sus al procesului-verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar.

Cazul plantelor necertificate.

Atunci cand plantele prevazute la art. 1 alin. (4) din OM 583/2007 nu sunt certificate, pasaportul fitosanitar este eliberat de catre inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti.

Cazul plantelor necertificate final la locul de productie si asigurarea trasabilitatii

Atunci cand tuberculi de Solanum tuberosum destinati plantarii, semintele de Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Phaseolus spp. si Medicago sativa necertificate final, circula de la locul de productie intr-un alt judet, unde va avea loc conditionarea si/sau tratarea semintelor, in vederea certificarii finale:

- procesul verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar este eliberat de catre inspectorul fitosanitar din judetul de la locul de productie, pe baza Fisei de inspectie pasaport, respectiv a Raportului de inspectie, dupa caz, si numai dupa obtinerea dovezii efectuarii tratamentului corespunzator si/sau conditionarii, confirmat in scris de catre unitatea fitosanitara de pe raza judetului unde sa efectuat tratamentul/conditionarea.

Pasaportul fitosanitar initial.

In baza procesului verbal, unitatea inregistrata si inspectata va solicita unitatii fitosanitare eliberarea pasaportului fitosanitar prin inaintarea unei cereri de eliberare a pasaportului fitosanitar (Anexa X) completata, in conformitate cu O.M. nr. 583/2007.

Daca o unitate nu dispune de un proces verbal valabil pentru plantele pe care intentioneaza sa le comercializeze, va face o cerere cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru punerea in circulatie.

Unitatea fitosanitara va realiza inspectia in acest interval, cu conditia ca unitatea in cauza sa fie inregistrata si sa aiba Fisa de productie completata, iar perioada si conditiile sa permita verificarea conformitatii cu exigentele privind pasaportul fitosanitar.

Daca cererea este facuta de catre o unitate care nu indeplineste toate cerintele, eliberarea pasaportului se va face numai dupa remedierea situatiei.

Inspectorul fitosanitar completeaza partea de formular care revine Unitatii Fitosanitare din cererea de eliberare a pasaportului fitosanitar si inmaneaza o copie odata cu etichetele pasaport furnizate unitatii solicitante.

Eticheta pasaport este aplicata de catre unitatea solicitanta sub directa supraveghere a inspectorului fitosanitar.

 

Mod de aplicare a pasaportului fitosanitar:

Pasaportul fitosanitar se aplica, in principal, pe unitatea de ambalaj, astfel:

- pentru materialul saditor pomicol se aplica individual sau pe snop;

- la cartoful de samanta se aplica pe fiecare sac;

- pentru celelalte plante, produse vegetale vizate de pasaport fitosanitar, acesta se aplica pe: snop, lot intreg, pe ladite, pe intreg transportul astfel incat gestionarea pasaportului fitosanitar sa fie cat mai exacta.

Etichetele pasaport vor fi imprimate de Unitatile fitosanitare si/sau de Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala, pornindu-se de la fisierul furnizat de catre Agentia Nationala Fitosanitara prin Programul Informatic Fitoexpert.

Daca persoana fizica/juridica inregistrata (producator, depozit colectiv, centru de expediere, alta persoana si importatorul) intentioneaza sa expedieze o planta, un produs vegetal sau un alt obiect reglementat intr-o zona protejata, va trebui sa informeze Directia pentru Agricultura-Unitatea Fitosanitara, inainte de expediere marfii, si sa depuna in acelasi timp cererea pentru eliberarea pasaportului fitosanitar, in vederea verificarii exigentelor fitosanitare ale zonei protejate respective.

Codul pentru zona protejata va fi indicat pe pasaportul fitosanitar, langa marcajul distinct .

Pasaportul fitosanitar de inlocuire

Un pasaport fitosanitar poate fi inlocuit, la o data ulterioara si in orice parte a Comunitatii, cu un alt pasaport fitosanitar, in conformitate cu urmatoarele dispozitii:

a) numai atunci cand transporturile de marfa sunt divizate sau atunci cand mai multe transporturi de marfa sau parti din acestea sunt combinate sau atunci cand statutul fitosanitar al transporturilor de marfa se schimba,fara a prejudicia exigentele specifice prevazute in anexa IV a HG nr.563/2007;

b) numai la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, fie ca aceasta este producator sau nu, inregistrata intr-un registru oficial, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din HG nr. 563/2007, care se aplica in mod corespunzator .

Pasaportul de inlocuire trebuie sa poarte o marca speciala si sa includa numarul de inregistrare al producatorului sau importatorului inregistrat initial.

Numarul de inregistrare al expeditorului (producator/comerciant) de pe pasaportul fitosanitar este consemnat in registrul de intrari cu mentiunea “RP” pentru trasabilitate in momentul depistarii unui organism de carantina pe filiera circulatiei si productiei produsului respectiv. De asemenea, in Registrul de iesiri se va face mentiunea “RP”.

Solicitantul face acelasi tip de cerere, indicand cu precizie plantele carora le sunt destinate aceste pasapoarte de inlocuire. Daca pasaportul se afla pe un document care nu continua sa insoteasca marfa, comerciantul trebuie sa solicite un pasaport de inlocuire.

Atunci cand unitatea primeste etichetele solicitate, le aplica fie pe plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate fie pe pe ambalaj sau pe mijlocul de transport.

Toate informatiile necesare sunt inscrise apoi in registrele unitatii.

OBLIGATIILE UNEI UNITATI VIZATE DE PASAPORTUL FITOSANITAR

CAIETUL DE SARCINI AL UNEI UNITATIVIZATE DE PASAPORTUL FITOSANITAR

Institutii vizate (persoane fizice sau juridice)

- Unitati producatoare de plante listate in anexa V, partea A din HG 563/2007;

- Comerciantii (depozitele colective si centrele de expediere) listate in anexa V, partea A din HG 563/2007

Obligatii privind documentele :

- pentru toate unitatile vizate;

- sa se inregistreze la Directia pentu Agricultura- Unitatea Fitosanitara a judetului unde isi desfasoara activitatea;

- sa completeze in fiecare an o Fisa de activitate (Anexa IV) care sa le permita inregistrarea sau obtinerea vizei anuale a acestei inregistrari;

- sa aiba in dotare 2 registre:

1. un registru de intrari, in care se noteaza, pentru fiecare marfa insotita de un pasaport fitosanitar, urmatoarele:

- data intrarii;

- denumirea plantelor;

- numarul/cantitatea plantelor;

- numarul de inregistrare al expeditorului ;

- numarul individual al pasaportului de insotire;

2. un registru de iesiri, in care se noteaza pentru fiecare marfa insotita de un pasaport fitosanitar, urmatoarele:

- data iesirii;

- denumirea plantelor;

- numarul/cantitatea plantelor;

- numarul de inregistrare initial (in cazul pasaportului de inlocuire);

- numarul individual al pasapoartului fitosanitar.

Registrele trebuie puse la dispozitia inspectorilor fitosanitari:

- sa completeze anual Fisa de productie (pentru producatori) – Anexa V;

- sa mentina un plan actualizat cu privire la conditiile in care se cultiva, produc, depoziteaza, pastreaza sau se utilizeaza plantele, produsele vegetale sau alte obiecte;

- sa mentina inregistrarile in scopul punerii la dispozitia organismului oficial responsabil a unor informatii complete cu privire la plantele cumparate pentru a fi depozitate sau plantate in alte locatii, aflate in curs de productie, expediate catre terti si pastrarea documentelor referitoare la acestea cel putin un an de zile.

Obligatii de informare :

- Unitatile inregistrate sunt responsabile de starea fitosanitara a plantelor pe care le pun in circulatie;

- Producatorului ii revine sarcina de a anunta organismul oficial responsabil cu privire la orice aparitie neobisnuita de organisme daunatoare, simptome sau alte anomalii ale plantelor.

Obligatii la comercializare:

Plantele, produsele vegetale si alte obiecte nu pot circula pe teritoriul Comunitatii Europene si nu pot fi introduse intr-o zona protejata, decat daca au un pasaport fitosanitar valid pentru teritoriul in cauza este atasat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transporta.

Pasaportul fitosanitar poate fi inlocuit, la o data ulterioara si in orice parte a Comunitatii Europene, cu un alt pasaport fitosanitar, numai atunci cand:

- transporturile de marfa sunt divizate, mai multe transporturi de marfa sau parti din acestea sunt combinate sau statutul fitosanitar al lotului se schimba.

Obligatia de acces liber:

- sa fie permis accesul liber al inspectorilor fitosanitari pentru efectuarea inspectiilor tehnice si documentare.

Asistenta Unitatilor fitosanitare.

Inspectorii fitosanitari trebuie sa asigure asistenta unitatilor inregistrate la punerea in aplicare a reglementarilor fitosanitare privind pasaportul fitosanitar si sa furnizeze informatii utile pentru depistarea organismelor de carantina.