Circulatie intracomunitara

CIRCULATIE INTRACOMUNITARA

 

Cadru legislativ:

    HG 563/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ;
    Ordinul MADR nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare;
    Ordinul MAPDR nr. 336/2009 pentru modificarea Ordinului MADR nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare;

    Circulatie intracomunitara: Schimburile comerciale de plante, produse vegetale si/sau alte obiecte conexe pe teritoriul Comunitatii Europene intre statele membre
    Plantele , produsele vegetale si alte obiecte originare din Comunitate nominalizate in HG 563/2007 Anexa V partea A trebuie sa fie insotite de pasaport fitosanitar.
    Inspectia la circulatia intracomunitara se face de catre inspectorii Unitatii fitosanitare in exploatatiile in care plantele, produsele vegetale si alte obiecte sunt cultivate,  produse, depozitate sau oferite spre vanzare, precum si in spatiile cumparatorilor.
   

Procedura de prelevare a probelor in cazul circulatiei intracomunitare este stabilita in Ordinul MAPDR nr. 336/2009
Prelevarea probelor se face :

1.cind se observa simptome suspecte

2. in cazul unui plan de monitorizare si al filierelor cu risc fitosanitar

    Operatorii economici care deruleaza schimburi de marfuri, trebuie sa comunice unitatii fitosanitare pe a carei raza teritoriala se afla depozitul sau isi au sediu, sosirea marfii inainte de punerea in circulatie.