Export

Cadru legislativ

Reglementari fitosanitare, Standardul international pentru masuri fitosanitare ISPM nr 12, OG 136/2000, HG 563/2007, Ordinul MAPDR nr. 61/2008, modificat prin Ordinul MAPDR 336/2009

Obligatiile operatorilor economici care  deruleaza activitatea de export sunt:

a) sa prezinte documentele necesare inmatricularii la Directia pentru Agricultura- Unitatea Fitosanitara (copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului)

b) sa se informeze inainte de inceperea derularii exportului asupra exigentelor fitosanitare impuse prin legislatia in vigoare de catre Organizatia Nationala de Protectia Plantelor din tara de destinatie

c) sa solicite in scris Directiei pentru Agricultura- Unitatii Fitosanitare efectuarea controlului fitosanitar in vederea eliberarii certificatului fitosanitar in cazul in care care Organizatia Nationala de Protectia Plantelor din tara de destinatie solicita un certificat fitosanitar care sa ateste ca plantele produsele vegetale sau alte obiecte care urmeaza sa fie exportate, respecta exigentele fitosanitare impuse de legislatia in vigoare a acesteia.

Certificatul fitosanitar se elibereaza pentru:

- articole reglementate: plante , bulbi, tuberculi, seminte destinate insamantarii, fructe, legume, flori taiate, ramuri, boabe si mediu de crestere

- anumite produse vegetale care au fost procesate in cazul in care un astfel de produs, prin natura lui sau a prelucrarii lui prezinta un potential risc pentru introducerea organismelor daunatoare reglementate ( lemn, bumbac)

- alte articole reglementate atunci cind masurile fitosanitare sunt justificate tehnic (containere goale, vehicule si organisme).

Certificatul fitosanitar este valabil 14 zile de la data eliberarii.