Legislatie

LEGISLATIE
Controlul produselor de protectie a plantelor post omologare

 

1. Legea nr. 28 din 5 martie 2009  privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.158/13.03.2009;
2. Legea nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 170/5.03.2008;
3. Hotararea Guvernului nr. 1535 din 12 decembrie 2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 884/21.12.2007;
4. Ordonanta Guvernului nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 592/28.08.2007;
5. Ordonanta Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte, aprobata prin Legea nr. 22/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 590/28.08.2007;
6. Legea nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 198/2.03.2006;
7. Ordin nr. 6 din 21 ianuarie 1995 privind stabilirea continutului formularelor tip-certificate, autorizatii si cereri -prevazute la art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial cu nr. 18/30.01.1995;
8. Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 85/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 18/30.01.1995;