Contraventii

CONTRAVENTII


Conform O.G. nr. 41/2007 aprobata prin Legea nr. 28/2009, constituie contraventii la normele privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1.    cu amenda de la 100 de lei la 2.000 de lei;

a) nerespectarea obligatiilor ce revin detinatorilor de terenuri agricole pentru mentinerea culturilor agricole intr-o stare fitosanitara corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului;

c) ridicarea de la furnizori cu buna stiinta a unor produse de protectia plantelor necorespunzatoare sub aspectul calitatii si ambalarii;

d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fara respectarea instructiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor si conditiile de efectuare a tratamentelor;

d) refuzul de a permite accesul autoritatilor in locurile in care se efectueaza controlul, precum si refuzul pentru ridicarea probelor de analiza;

2.    cu amenda de la 1.500 de lei la 4.500 de lei;

a) refuzul de a permite efectuarea actiunilor de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi, de catre unitatile fitosanitare;

b) publicitatea pentru produse de protectie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei;

c) prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor fara autorizatie de prestari de servicii;

d) utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) fara autorizatie de utilizare;

e) tratarea si comercializarea de samanta cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre/si la persoane fizice sau juridice neautorizate/ neiregistrate, precum si detinerea si uilizarea de astfel de samanta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;

f) refuzul din partea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse de protectie a plantelor – fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori si utilizatori – de a transmite informatiile solicitate de catre unitatea fitosanitara;

g) comercializarea de produse de protectie a plantelor fara etichete, cu etichete necorespunzatoare sau in ambalaje neautorizate;

h) neprezentarea operatorilor economici inregistrati/ autorizati pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) in vederea inregistrarii la unitatile fitosanitare si la inspectoratele teritoriale de munca;

i) netinerea evidentei operatiunilor cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) intr-un registru special si necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de catre fabricanti, importatori si comercianti inregistrati;

cu amenda de la 3.000 de lei la 7.000 de lei;

a) punerea in vanzare a produselor agricole recoltate inainte de expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament;

b) comercializarea produselor de protectie a plantelor cu termen de garantie expirat sau in afara parametrilor omolgati. Cheltuielile rezultate in urma efectuarii analizelor de laborator se suporta de catre comercianti;

c) utilizarea in agricultura si silvicultura a produselor de protectie a plantelor neomologate;

d) punerea in consumul animalelor sau al populatiei a semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor sau a subproduselor obtinute prin prelucrarea acestor seminte;

e) utilizarea ambalajelor de produse de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate;

cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei;

a) comercializarea produselor de protectie a plantelor fara certificat de inregistrare;

b) vanzarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;

c) depozitarea produselor de protectie a plantelor , precum si a materialului semincer tratat in spatii neautorizate sau cu nerespectarea conditiilor de depozitare;

d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre fabricanti, importatori, comercianti si distribuitori;

e) crearea de stocuri de produse de protectie a plantelor peste nevoile de utilizare;

f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) si a celor pentru care exista reglementari nominale privind interzicerea utilizarii cu mijloace avio;

g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine in perioada infloritului, fara aprobare;

h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate;

i) utilizarea produselor de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub forma de momeli toxice sau pentru braconaj;

j) deversarea pe sol sau in ape a solutiilor de produse de protectie a plantelor ramase neutilizate, precum si a apelor de spalare a utilajelor, echipamentelor si a ambalajelor de produse de protectie a plantelor.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces verbal incheiat, dupa caz, de catre politia fitosanitara organizata de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei , de personalul imputernicit de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de Ministerul Sanatatii, precum si de Ministerul de Interne.Contraventile prevazute la art. 31 alin(1) lit e), alin. (2) lit. c), d), i) si ali. (4) lit. a), b), c), i), si j) se constata si se aplica de catre ofiterii si subofiterii de politie.

Amenzile contraventionale se aplica persoanelor fizice si juridice.

Contraventiilor prevazute mai sus le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului – verbal ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul – verbal.

Anularea sau suspendarea pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni a certificatului de inregistrare, a autorizatiei de utilizare si a autorizatiei de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor se face de catre emitent in urmatoarele conditii:

a) cand aceasta este ceruta de catre personalul imputernicit cu atributii de control din partea unitatii fitosanitare, agentiei judetene pentru protectia mediului, inspectoratului judetean de politie, inspectoratului teritorial de munca si a altor unitati competente;

b) in cazul savarsirii repetate, in decurs de 2 ani, a uneia dintre contraventiile prevazute prevazute mai sus;

c) cand certificatul de inregistrare, autorizatia de utilizare si autorizatia de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor au fost obtinute pe baza unor informatii false care au indus in eroare;

d) cand detinatorul certificatului de inregistrare, autorizatiei de utilizare si al autorizatiei de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor nu anunta emitentul, in termenul prevazut, ca in documentatia depusa la inregistrare / autorizare au intervenit modificari;