Prognoza avertizare boli si daunatori

 

In scopul aplicarii unor masuri rationale de combatere a agentilor de daunare (boli, daunatori) la timpul cel mai potrivit si cu rezultatele cele mai bune, din anul 1963 în tara noastrǎ funcţioneaza o retea de prognoza si avertizare in cadrul unitatilor fitosanitare, fiind coordonate metodologic de Laboratorul de Carantina Fitosanitara Bucuresti.

1.  prognoza si avertizare

2.intocmirea si difuzarea buletinelor de avertizare

b)     efectueazǎ sondaje în vederea determinarii arealului de raspandire a bolilor si daunatorilor cu privire la densitate, frecventa, intensitatea atacului, pagube produse, mortalitatea cauzata de entomofagi sau conditiile de mediu;

c)      recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare, in functie de pragul economic de daunare;

d)     verifica prin sondaj aplicarea tratamentelor fitosanitare;

e)     recomanda utilizarea mijloacelor moderne de combatere integrala a agentilor de daunare;

f)       mentine si actualizeaza baza de date a Sistemului National pentru Protectia Plantelor (SINPP) efectuand raportarile periodice stabilite prin instructiunile in vigoare si verifica rapoartele finale generate de server-ul SINPP transmitand administratorului de system, la statia centrala a SINPP, observatiile necesare functionarii corecte a sistemului;

g)     asigura functionarea sistemului AgroExpert in teren prin amplasarea optima a statiilor de masura AgroExpert si instruirea periodica a specialistilor privind noutatile din domeniul protectiei plantelor si Sistemul AgroExpert;

h)     raporteaza observatiile stiintifice proprii, daca este cazul, referitoare la modificarile produse in biologia unor daunatori, in vederea initierii studiilor de specialitate determinate pentru corectarea unor algoritmi matematici din programul statiilor AgroExpert;

i)        executa analizele fitopatologice, la probele primite, in vederea diagnosticarii organismelor daunatoare;

j)        intocmeste si asigura documentatii si instructiuni tehnice privind organismele daunatoare (boli, daunatori, buruieni) si recomandari privind executarea lucrarilor de combatere a acestora;

k)      raspunde de intocmirea evidentei tehnico-operative privind probele primite spre analiza, respectand sistemul de asigurare a calitatii;

l)        emite buletine de analiza;

m)   se documenteaza tehnic si urmareste dotarea laboratorului cu aparatura si materiale conform cerintelor, pentru buna functionare a acestuia;

n)     implementeaza sistemul de asigurare a calitatii in activitatea desfasurata;

o)     activitate de politie fitosanitara;

p)     alte sarcini stabilite de conducerea unitatii fitosanitare.

Prin avertizare se înţelege precizarea termenelor de apariţie a unui agent de daunare in cultura agricola, pe un anumit teritoriu, în vederea aplicǎrii tratamentelor fitosanitare de combatere.

Avertizarile de efectuare a tratamentelor fitosanitare, se emit cand biologia testelor de daunare, corelate cu conditiile climatice si cu stadiul de dezvoltare al culturii, permit dezvoltarea agentilor de daunare (boli, daunatori) peste Pragul Economic de Daunare.

P.E.D. = este valoarea la care costul efectuarii tratamenului fitosanitar este mai mic decat costul productiei pierdute daca nu se efectua tratamentul.

Efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultuile agricole se fac la anumite praguri economice de daunare (P.E.D).
Buletinele de avertizare sunt emise pentru fiecare categorie de cultura si agenti de daunare (de ex. boli la cultura mǎrului, daunatorii la cultura mǎrului- combatere integrata).
Buletinele de avertizare emise se regasesc in tabelul urmator: avertizarile pentru boli, daunatori in functie de cultura si sunt inlocuite cu avertizari noi doar atunci cand este cazul.