COMUNICAT DE PRESĂ - ACŢIUNI COMUNE PE FILIERA CEREALELOR

COMUNICAT DE PRESĂ

ACŢIUNI COMUNE PE FILIERA CEREALELOR

În această perioadă, când se recoltează cerealele, se desfăşoară acţiuni ample de către instituţia noastră împreună cu reprezentanţii Poliţiei Judeţene Bihor la operatorii economici care desfăşoară activităţi de depozitare şi procesare cereale precum şi şi în mai multe puncte de control care vizează transportul acestora.
În urma acţiunilor întreprinse până la această dată, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale pe filiera cerealelor fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 40.000 lei precum şi anularea a 5 Autorizaţii de depozit.
Ca urmare, operatorii economici care desfăşoară activităţile mai sus menţionate, trebuie să păstreze cerealele destinate comercializării şi procesării în vederea consumului uman şi pentru hrana animalelor numai în spaţii autorizate de către Direcţia pentru Agricultură Bihor, indiferent de forma depozitului: magazie, siloz sau celule de depozitare .

Dorim să se acorde o atenţie deosebită şi să se respecte, de către toţi operatorii care produc, depozitează, comercializează şi procesează cereale, prevederile legale prevăzute în OUG 12/2006( actualizată) privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale pentru a preveni orice situaţii neplăcute referitor la sancţionarea contravenţională sau la măsuri de confiscare a acestora.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

COMUNICAT DE PRESĂ LA ZI ÎN AGRICULTURĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
LA ZI ÎN AGRICULTURĂ

 

În aceste zile a început recoltatul orzului, judeţul Bihor fiind recunoscut cu un ridicat potenţial cerealier, categorie în care, pe lângă grâu, orzul ocupă un loc însemnat cu o suprafaţă de aproximativ 10 500 ha.
În urma evaluării în etapele de vegetaţie, estimările au indicat o producţie în jurul a 4 000 kg/ha însă, datorită lipsei precipitaţiilor din ultimele 2 luni se pare că aceste estimări nu vor fi atinse, producţiile obţinute fiind mai mici cu 20-25% iar nemulţumirea fermierilor este legată şi de preţul mic oferit pe piaţă.
Totodată, se fac ultimele pregătiri pentru a începe recoltatul rapiţei, în unele zone din judeţ acest proces fiind deja început, iar primele estimări indică o producţie care depăşeşte uşor media anilor anteriori apropiindu-se de 2 500 kg/ha, aceeaşi nemulţumire din partea fermierilor legată de preţul rapiţei, acesta fiind mult redus faţă de anii anteriori, fermierii făcând comparaţie cu anul 2012 care s-a ridicat spre cota de 2 lei/kg.

Doresc să fac precizarea că în aceste zile am făcut şi o evaluare a culturilor de primăvară, constatările fiind îngrijorătoare, în special la cultura de porumb care vizibil suferă de lipsa precipitaţiilor, situaţie pe care am comunicat-o în scris, atât prefectului cât şi ministrului agriculturii. Cantităţile de precipitaţii căzute în lunile aprilie, mai, până la data de 15 iunie 2014 fiind doar de 90,2 ml/m² comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012, când s-a înregistrat 187,0 ml/m² şi din anul 2013, când s-a înregistrat 181,4 ml/m² luând în calcul că media anuală în judeţul Bihor este de aproximativ 650 ml/m². Îngrijorator este faptul că, dacă în următoarea perioadă nu vor fi precipitaţii care să refacă deficitul hidric din sol, culturile agricole vor avea de suferit.

 

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

 

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

Comunicat de presa - agricultura ecologică

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ PRELUNGIT

Dorim să aducem, în atenţia operatorilor care doresc să se înscrie în agricultura ecologică, că în baza Ordinului nr. 737/ 15.05.2014 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor în agricultură ecologică, s-au  adus următoarele precizări:
- Art. 2, alin. ( 1.1) ,, Pentru anul 2014, termenul de înregistrare operatorilor în sistemul de agriculturî ecologică este de 30 iunie.
Prezentul ordin stabileşte următoarele atribuţii :
a) direcţiile pentru agricultură judeţene - primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării şi aprobării;
b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice – pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1- 7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare, în original, la Direcţiile pentru  Agricultură Judeţene în vederea înregistrării şi avizării;
c) organismele de inspecţie şi certificare – verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică;

În ceea ce priveşte asociaţiile profesionale legal constituite, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minim 5 ani;
- să aibă minimum 2 angajaţi, conform legislaţiei muncii în vigoare;
- să deţină filiale/sucursale pe teritoriul mai multor judeţe;
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa instituţiei noastre la numărul de telefon 0259416722 sau să viziteze site-ul www.directiaagricola
 
Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Nota de informare

BULETINE DE AVERTIZARE

In scopul aplicării unor măsuri raţionale de combatere a agenţilor de dăunare (boli, dăunători) la timpul cel mai potrivit şi cu rezultatele cele mai bune, din anul 1963 în ţara noastrǎ funcţionează o reţea de prognoză şi avertizare în cadrul unităţilor fitosanitare, fiind coordonate metodologic de Laboratorul de Carantină Fitosanitară Bucureşti. Efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile agricole se fac la anumite praguri economice de dăunare (P.E.D) iar
Buletinele de avertizare sunt emise pentru fiecare categorie de cultură şi agenţi de dăunare .
Dorim să aducem în atenţia tuturor producătorilor agricoli că Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare prin Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Bihor postează, pe site-ul instituţiei noastre www.directiaagricolabihor.ro, toate Buletinele de avertizare.

Astfel, datorită numeroaselor solicitări şi imposibilităţii de a răspunde fiecărui solicitant în parte, vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.directiaagricolabihor.ro, linkul – Avertizare boli, daunatori,  pentru a obţine toate informaţiile dorite.
 
Cu stimă.
Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa Măntăluţă