Comunicat de presa

 

Oradea, 16.02.2016

COMUNICAT DE PRESA

NOI ATESTATE PENTRU FERMIERI

                                                                                            

            In perioada 2015-2017 pentru pachetele nou angajate, masura nr.10 Agro- Mediu si Clima si masura nr.11 Agricultura ecologica, fermierii trebuie sa faca dovada competentelor(atestat de participare) necesare implementarii angajamentelor cu APIA, prin depunerea documentului aferent competentelor pana la 1 octombrie in fiecare an.            Nerespectarea acestor conditii poate duce la penalitati, inclusiv la pierderea platilor compensatorii(Ord.MADR nr. 619/2015).

            Beneficiarii masurii trebuie sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniu implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima si a masurii de agricultura ecologica prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor, astfel:

-inainte de efectuarea celei de-a II-a plati de catre fermierii cu angajamente pe suprafete mai mari de 300 ha si

-inainte de efectuarea celei de-a III-a plati de catre fermierii cu angajamente pe suprafete de pana la300 ha.

            Dovada/documenetul detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor trebuie prezentat la APIA pana la 1 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, in functie de suprafata angajata.

            Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor sau la telefon 0259/416722 int.111, ing. Lucia Budiuri coordonator compartimentul de agricultura ecologica.

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 Dr.ing. Nicolae HODISAN

             

Comunicat de presa

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26 Tel/Fax: 0259 268 743
Municipiul Oradea, Județul Bihor e-mail: poștal 410519

ORADEA
Nr. 222/O/10.01.2016

 

Stimate doamnă/domn,

Vă transmit spre publicare următorul

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse de protecție a plantelor: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea semințelor, pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecusdilaticollis și Agriotesssp.), la culturile de porumb și floarea–soarelui însămânțate în primăvara anului 2016, furnizând informații detaliate privind situația de urgență.
În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009,
s-a eliberat o autorizație temporara de utilizare de 117 zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 31.05.2016.
Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor.
Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânță tratată după data de 31.05.2016.

 

Cu considerație,

 

Șef serviciu
ing. Nicolae RUGEA

 

Comunicat de presa

 

COMUNICAT DE PRESA

                                                                                            

            In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, la inceputul fiecarui an, Directiile Agricole Judetene, in urma consultarilor cu reprezentantii organizatiilor profesionale din domeniul agricol, fac propuneri pentru stabilirea normei de venit, propuneri care urmeaza a fi inaintate Consiliului Judetean in vederea aprobarii.

              In acest sens invitam reprezentantii tuturor asociatiilor din domeniul cresterii animalelor domestice(si din domeniul apicol), miercuri, 10.02.2016, ora 11 la sediul Directiei Agricole Bihor, strada D. Cantemir, nr. 24-26, biroul fermierului, iar incepand cu ora 12 sunt asteptati si reprezentantii organizatiilor profesionale din domeniul vegetal pentru a stabili de comun acord valoarea normelor de venit.

            Pentru acele asociatii care nu pot participa la aceasta intalnire, le sugeram sa transmita pana vineri (inclusiv) propunerile la adresa de e-mail sau fax:0259/ 417976.

                

         Oradea, 02.02.2016

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 Dr.ing. Nicolae HODISAN

                             

                            

COMUNICAT DE PRESA

In atentia Domnului/Doamnei Primar

                                                                                            

Ca urmare a situatiilor centralizate la nivelul judetului si comunicate catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, am constatat ca unele administratii locale au omis sa comunice pana la termenul stabilit, situatia centralizata conform machetei solicitate cuprinzand numele celor care au sesizat situatii de calamitate precum si cultura, suprafata, gradul de calamitare, conform Proceselor Verbale intocmite, datate si semnate de catre Comitetele locale constituite conform procedurii pentru situatii de urgenta, prin Decizia Primarului.

In consecinta, va solicitam ca pana vineri, data de 06.11.2015, ora 10, sa ne comunicati pe adresa , listele care sa cuprinda completari la listele initiale  cu toti cei care au depus cereri si li s-au intocmit Procese Verbale pana la data de 20.10.2015, urmand ca Directia pentru Agricultura Bihor sa solicite Ministerului pentru  Agricultura si Dezvoltare Rurala, completarea listelor finale, astfel incat toti cei in drept sa poata fi despagubiti conform OUG 45/2015, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN