Agricultura la raport 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

            Ca și orice ramură importantă a economiei naționale, la sfârșit de an este bine venită o analiză a ceea ce ne-am propus să realizăm.

Agricultura, ca principal motor de dezvoltare economică prezintă o importantă deosebită, orice reușită fiind simțită în bunăstarea întregii populații.

Anul 2017, a însemnat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, atât din punct de vedere al măsurilor administrative cât și al rezultatelor din domeniu, un an încărcat de realizări, astfel: au fost elaborate și aprobate un număr de 466 acte normative din care 5 legi, 7 ordonanțe și ordonanțe de urgență; 63 hotărâri de guvern; 391 ordine de ministru și 9 memoranduri.

Măsurile luate în cadrul acestor acte normative au dus la acordarea in timp util al subvențiilor pentru agricultură, APIA autorizând la plată suma de 2.766 miliarde Euro pentru campania 2016 și au fost plătiți în avans începând cu 16 octombrie 2017, 885.864  fermieri care reprezintă 70% din subvenția pe suprafață aferentă anului 2017, iar din data de 16 noiembrie 2017 a început acordarea plăților pentru crescătorii de animale, reprezentând avans în valoare de 99 milioane Euro.

Totodată a crescut  gradul de absorbție al fondurilor europene fiind utilizata suma de 3,33 miliarde Euro din fonduri europene destinate agriculturii.

S-au investit 1,15 miliarde Euro pentru reabilitarea unui număr de 86 amenajări de irigații care vor deservi în final o suprafață de 2 milioane hectare, lungimea canalelor care vor duce apa gratis la parcelele fermierilor fiind in prezent de 1700 km.

O importanță deosebită s-a acordat sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, fiind înființate 34 puncte de lansare și alte 26 astfel de puncte de lansare care urmează a fi puse în funcțiune până la data de 15 aprilie 2018.

Dacă spunem agricultură, cu siguranță spunem cantitate și calitate alimentară. Pentru prima dată în istoria agriculturii românești putem enumera nouă  culturi agricole cu recorduri istorice obținute în anul 2017, fiind contabilizate peste 26,87 milioane tone cereale, deci aproape 1,4 tone pe locuitor.

S-au realizat la grâu plus secara plus triticale 10,16 milioane tone cu o producție medie de 4836 kg/ha, la rapița 1,68 milioane tone cu o producție medie de 2844 kg/ha, la mazăre 298,6  mii tone cu o producție medie de 2766 kg/ha, la orz plus orzoaică 2,04  milioane tone cu o producție medie de 4942 kg/ha, la floarea soarelui 3,16 milioane tone cu o producție medie de 2725 kg/ha, la soia 405,3 mii tone cu o producție medie de 2381 kg/ha și la porumb 14,56 milioane tone cu o producție medie de 5854 kg/ha.

În datele mai sus prezentate se regăsește și profesionalismul fermierilor din județul Bihor, care în anul 2017 au contribuit evident la aceste producții medii istorice, obținând la grâu o producție medie de 5100 kg/ha, 5500 kg/ha la triticale, 5100 kg/ha la orzoaică, 3500 kg/ha la rapiță și 6400 kg/ha la porumb, fiind ușor de observat depășirea producțiilor medii pe țară.

Dintre programele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale promovate prin Hotarâri de Guvern, programul tomate s-a dovedit a fi foarte apreciat de legumicultorii din județul Bihor, astfel un număr de 166 producători agricoli au beneficiat în urma producerii și valorificării tomatelor de catre 3000 Euro, valoarea  totală intrată în economia județului fiind de 498 mii Euro.

Programele de sprijin a crescătorilor de ovine precum și programul de promovare și susținere a raselor de porci Bazna si Mangalița, alaturi de alte măsuri, sunt asteptate cu interes de producătorii bihoreni pentru anul 2018.

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate

COMUNICAT DE PRESA

Urmare a implementarii programului de finantare promovat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru sprijinirea producatorilor de tomate in baza HG 39 / 2017 , in aceasta perioada Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor a virat sumele de bani pentru 60  de exploatatii agricole inscrise in program,  pentru etapa de producere  si valorificare din aceasta toamna.

Daca in perioada de valorificare din Vara un numar de 55 cultivatori de rosii din judetul Bihor au beneficiat de 3000 Euro fiecare, in total 165000 Euro ca urmare a valorificarii tomatelor romanesti pe piata  interna pentru etapa din toamna acestui an un numar de 117 producatori agricoli au comunicat plantarea si rodirea celor 1000 mp spatiu protejat cu tomate.

Dintre acestia pentru 60 de producatori agricoli, Luni 27.11.2017 au fost virati banii in conturile acestora .  Alte 36 de dosare sunt depuse si avizate pentru plata urmand ca in zilele  urmatoare sa fie solicitate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sumele necesare efectuarii platilor.

Un lucru imbucurator este ca doar 3 producatori agricoli din judetul Bihor sau retras  din acest program, 2 producatori s-au retras din motive obiective si unul a fost declarat neeligibil ca urmare a verificarilor efectuate.

Doresc sa aduc in atentia celor interesati ca pentru anul 2018 “Programul tomate” va continua urmand ca in perioada urmatoare sa fie aprobata printr-o Hotarare de Guvern  procedura de depunere a cererilor de inscriere  in “Programul Tomate 2018”.

Cei interesati se pot informa la sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Bihor din Municipiul Oradea,  str. Dimitrie Cantemir , nr. 24 -26,  telefon : 0259416722; e-mail : ,  persoana de contact:  ing. Varga Alecsandru Pavel.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. ING. HODISAN NICOLAE FLORIAN

 

                                                                                                                                              Responsabil mass-media

                                                                                                                     Ing. Copil Cristina

Attachments:
Download this file (IMG_20171128_0002.pdf)Comunicat de presa[ ]571 kB

Ordonanță de Urgență nr. 81 din 08.11.2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017


Data Intrarii in vigoare: 15 Noiembrie 2017

-------------------------------------------------------------------------

  având în vedere necesitatea adoptării de măsuri urgente de reglementare care privesc sfera de producere, depozitare şi comerţul cu cereale,

  luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie a informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, prin care se instituie obligaţia ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru transmiterea către Comisia Europeană a informaţiilor referitoare la preţurile produselor agricole, precum şi celor referitoare la producţie şi piaţă,

  având în vedere că recoltarea cerealelor este în curs de finalizare, lipsa unor astfel de prevederi înseamnă preluarea produselor fără negociere prin impunerea unor preţuri de achiziţie sub costurile de producţie estimate de fermieri ca minim acceptabile.

  Ţinând cont de faptul că în ultima perioadă a existat o stare conflictuală între cele două categorii de participanţi pe piaţă, o nemulţumire a fermierilor creată de faptul că preţul oferit şi condiţiile în care se derulează relaţia cumpărător-vânzător nu reflectă în niciun fel valoarea produsului şi importanţa acestuia pentru sectorul agricol, situaţie ce a dus la rezilierea unor contracte,

  având în vedere că în absenţa unei legislaţii la nivelul Uniunii Europene referitoare la contractele scrise, formale, statele membre pot decide, în conformitate cu legislaţia naţională privitoare la contracte, că este necesar să se recurgă la astfel de contracte, sub rezerva respectării dreptului Uniunii Europene şi, în special, a bunei funcţionări a pieţei interne şi a organizării comune a pieţelor,

  pentru a asigura o dezvoltare viabilă a producţiei de cereale şi a asigura astfel un nivel de viaţă decent producătorilor din spaţiul rural, ar trebui consolidată puterea de negociere a acestora cu procesatorii, ceea ce ar duce la o distribuţie echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanţului de vânzare.

  Având în vedere particularităţile sectorului cereale şi pentru a garanta că interesele tuturor părţilor sunt luate în considerare în mod adecvat şi având în vedere necesitatea de a evita orice dezechilibru al pieţei, este necesară instituirea unui contract-cadru de vânzare-cumpărare, care să prevadă condiţiile de vânzare-cumpărare.

  Ţinând cont de necesitatea stabilirii urgente a unui mecanism de mediere între vânzător şi cumpărător prin stabilirea unor relaţii contractuale echitabile, cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliţi, care reprezintă indicatori de plată, cu rolul de a demonstra că produsul obţinut poate fi direcţionat necondiţionat către scopul propus,

  se impun întărirea disciplinei şi responsabilizarea partenerilor pe filiera de comercializare prin instituţionalizarea utilizării unor proceduri de achiziţie, depozitare şi comercializare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activităţii de valorificare a cerealelor.

  Având în vedere necesitatea unei mai bune valorificări a producţiei de cereale, prin instrumentarea unor contracte-cadru care să permită siguranţa valorificării eficiente a cerealelor de la fermier la procesator/comerciant, precum şi conferirea unor preţuri echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu producţia, cu atât mai mult cu cât preluarea la intervenţie a cerealelor în situaţii de supraproducţie nu este funcţională din cauza preţului stabilit la 101 euro/to, conform Regulamentului (CE) nr. 670/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică prin intermediul licitaţiilor pentru achiziţionarea grâului dur sau a orezului nedecorticat şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 şi (CE) nr. 687/2008,

  având în vedere caracterul dinamic al sectorului şi orientarea cu predilecţie a fermierilor către o calitatea superioară a cerealelor a căror comercializare se află în progres, se impune un sistem de asigurare a trasabilităţii producţiei cu respectarea unor obiective de calitate, precum şi un minim de elemente potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

  Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra părţilor implicate în sectorul cereale, cu impact asupra bugetului sectorului agricol al României, şi anume:

  - imposibilitatea asigurării fluxurilor de informaţii corecte şi concludente privind piaţa produselor agricole şi alimentare prevăzute în anexele nr. I-III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185, acest fapt generând riscul neangajării unor sume de către Uniunea Europeană;

  – în absenţa unei legislaţii la nivel naţional referitoare la aceste contracte şi, implicit, neutilizarea contractelor scrise formale în sectorul cerealelor ar duce la lipsa responsabilităţii operatorilor în alte sectoare, imposibilitatea efectuării unui control din partea autorităţilor fiscale în ceea ce priveşte preţul de vânzare şi plata taxelor aferente, precum şi la apariţia anumitor practici comerciale neloiale;

  – posibilitatea declanşării unei crize pe piaţa cerealelor prin creşterea producţiei şi scăderea preţurilor, precum şi prin lipsa unei predictibilităţi economice a fermierilor şi operatorilor economici;

  – distorsionarea pieţelor agricole prin declanşarea unor crize mai ales în contextul embargoului impus de Federaţia Rusă asupra produselor agricole provenite din Uniunea Europeană;

  – imposibilitatea calculării unor măsuri de sprijin pentru fermieri, atunci când aceştia sunt afectaţi de o perturbare gravă a pieţei sau intră în faliment,

  întrucât elementele prezentate constituie situaţii extraordinare şi vizează interesele economice ale României pe termen scurt şi mediu,

  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată

,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  ART. I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 2, litera b)

 va avea următorul cuprins:

  "b) Organizaţia Interprofesională «Cereale şi Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R."

  2. La articolul 3, alineatul (2)

 va avea următorul cuprins:

  "(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piaţa internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., şi a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligaţia emiterii facturilor şi desfăşoară activităţi economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014

 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1)."

  ART. II

  (1) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice vânzare-cumpărare de cereale pe piaţa internă sau la export trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. Primii cumpărători sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016

, şi persoane juridice care achiziţionează cereale de la producătorii agricoli în vederea consumului/procesării/comercializării acestora.

  (3) Contractul de vânzare şi/sau oferta de a contracta, prevăzute la alin. (2), încheiate între părţi înainte de livrare, trebuie să îndeplinească condiţiile şi să conţină elementele prevăzute la art. 168 alin. (1) şi (4)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

  ART. III

  Contractele de vânzare încheiate pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.

          PRIM-MINISTRU

          MIHAI TUDOSE

          Contrasemnează:

          Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

          Petre Daea

          Ministrul finanţelor publice,

          Ionuţ Mişa

          Ministrul afacerilor externe,

          Teodor-Viorel Meleşcanu

          p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

          Cristian-Gabriel Winzer,

          secretar de stat

  Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

  Nr. 81.

  -----

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), începând cu data de 16.11.2017, demarează autorizarea la plată a femierilor care au solicitat, în cadrul Campaniei 2017, sprijin cuplat (SCZ) în sectorul zootehnic.

Plafoanele și cuantumurile sunt prezentate în tabelul mai jos:

Schema de plată

Plafon

Capete

Cuantum

Avans

 

euro

lei

 

euro

lei

70%

SCZ – sprijin cuplat categoria bivoliţe de lapte

1.470.000

6.760.971

7.833

187,6676

863,1394

131,37

SCZ – sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora

11.550.000

53.121.915

22.213

519,9658

2391,4786

363,98

SCZ – sprijin cuplat categoria vaci de lapte

86.000.000

395.539.800

194.535

442,0798

2033,2577

309,46

Precizăm că plata sprijinului cuplat în sectorul se efectuează în lei la un curs de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017.

preluat de pe www.madr.ro

Au început plățile pentru ciclul II al programului de sprijin pentru tomate

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că până la data de 7 noiembrie 2017 un număr de 195 beneficiari ai programului de susținere a tomatelor cultivate în spații protejate din ciclul II au fost plătiți cu suma de 2.628.873 lei.

În perioada imediat următoare alți 52 beneficiari vor primi suma de 1.941.321,60 lei (peste 430.000 euro). Iar în data de 07.11.2017 au mai fost primite la MADR alte 197 cereri pentru suma de 2.655.835,80 lei.   

Odată cu începerea celei de-a doua etape a programului guvernamental de sprijin pentru tomatele românești, inspectorii fitosanitari au demarat prelevarea de probe în vederea expedierii acestora către Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale București și către cel regional din Mureș.

Rezultatul analizelor de laborator pentru probele finalizate demonstrează faptul că niciun consumator nu este expus la reziduuri de pesticide care i-ar putea pune în pericol sănătatea.

Producătorii agricoli români susţinuţi prin programul de sprijin guvernamental să cultive tomate în spaţii protejate dau dovadă de seriozitate şi cumpătare în ceea ce priveşte utilizarea optimă şi în condiţii de siguranţă a produselor de protecţie a plantelor.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de cel puțin 1.000 mp, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, dar și să valorifice o cantitate de tomate de cel puțin 2.000 kg dovedită cu documente justificative.

Reamintim că schema de ajutor de minimis este destinată producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, producătorilor agricoli persoane juridice.

preluat de pe www.madr.ro

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru obținerea unor produse alimentare prin PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de primire a proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, până la 30 noiembrie 2017, ora 16:00.

Alocarea financiară, disponibilă în sesiunea din acest an, pentru schema GBER aferentă sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” este de 70 de milioane de euro. Până în prezent, AFIR a primit on-line 28 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 26 de milioane de euro.

Dintre investițiile eligibile prin schema GBER, amintim fabricarea produselor de panificație, a îngheţatei şi a sorbetului, dar și fabricarea unor băuturi, cum ar fi berea artizanală. Valoarea finanțării este de maximum 2,5 milioane de euro/ proiect în funcție de tipul de beneficiar și de specificul investiției.

Sprijinul acordat pentru procesarea secundară a produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin schema GBER aferentă sM 4.2, este de până la 50% nerambursabil și este corelat cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru luna noiembrie 2017, este de 15 puncte.

Depunerea cererilor de finanțare se face on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, până la termenul limită al sesiunii, 30 noiembrie 2017, ora 16:00. Toți cei interesați să depună cereri de finanțare prin schema GBER aferentă sM 4.2 pot consulta gratuit Ghidul solicitantului și anexele aferente pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”.

preluat de pe www.madr.ro

Comunicat de presa 04.10.2017- "Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti"

ZIUA NAȚIONALĂ A PRODUSELOR ROMÂNEȘTI

 

Începând din acest an, vom sărbători la 10 octombrie "Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești".
Având în vedere dezvoltarea acestui concept de produs național, concept care se dezvoltă tot mai pronunțat în țările membre ale Uniunii Europene, care are scopul de a stimula consumul de produse autohtone, Parlamentul României prin Legea 168/2017 care modifică și completează Legea 18/1991 republicată, instituie data de 10 octombrie ca fiind ziua națională a produselor agroalimentare ramânești.
Prin produs național se înțelege a fi acel produs agroalimentar, obținut în proporție de 100 % pe teritoriul național, atât produsele agricole ca și materie primă cât și ca loc de procesare al acestora.
Se impune un astfel eveniment pentru a aduce câtuși de puțin în atenția consumatorilor importanța alegerii de pe rafturile magazinelor sau de pe standurile din piețele agroalimentare a produselor agricole produse de fermierii noștri și procesate în unități de producere ale cărui personal lucrativ sunt cetățeni români.
Obiectivul acestui demers este de a promova produsele românești, de a stimula consumul acestora și nu în ultimul rând acela de a stimula economia națională prin menținerea unui circuit financiar național.
La 10 octombrie, să consumăm cu prioritate produse agroalimentare românești.

Director executiv,
dr. ing. Nicolae HODIŞAN

“26 AUGUST “ – TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CRESCĂTORILOR DE OVINE

 

 

 

 

 

“26 AUGUST “ – TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CRESCĂTORILOR DE OVINE

 

 

           

Conform HG 500/2017, crescătorii de ovine care își valorifică lâna către un centru de colectare autorizat pot beneficia de un ajutor  financiar în cuantum de 1 leu/kg.

Pentru a beneficia de acest ajutor, crescătorii de ovine au termen limită respectiv, 26.08.2017 pentru a se inregistra la Direcțiile pentru Agricultură Județene.

Beneficiarii sunt persoane fizice care dețin Atestat de producător, persoane fizice autorizate și întreprinderi familiale, persoane juridice dar și formele asociative cu personalitate juridică.

Actele necesare pentru înregistrare sunt: copie BI/CI respectiv copia documentului de înregistrare și copia BI/CI a împuterniciților pentru persoanele juridice; dovadă cont bancar (bancă comercială sau trezorerie) și document care atestă înregistrarea exploatației de ovine în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE).

Informații suplimentare la Direcția pentru Agricultură Județeana Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26.

Responsabil proiect:  dna Angela BARAU, tel. 0259416722, int. 15.

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Informare privind Ordinul nr. 225/2017 pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli

        Potrivit prevederilor Ordinului nr. 225/2017, va informam ca s-a aprobat modelul etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli.

           Ca urmare aducem la cunostinta ca aveti obligatia de a afișa eticheta la locul de vânzare. Verificarea afișării de către producătorii agricoli a etichetelor se realizează prin sondaj de către Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În vederea asigurării trasabilității produsului pepene, structurile prevăzute  verifică atestatul de producător, carnetul de comercializare, precum și documentul de identitate al producătorului agricol. Eticheta pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli va conține informații cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului și prețul de vânzare.

         Producătorul agricol are obligația afișării etichetei prevăzute într-un loc vizibil cumpărătorilor, fără a se deteriora, să fie confecționată din hârtie A4, plastifiată transparent, să fie imprimată landscape, față-verso, color, cu denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului, prețul de vânzare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Ing. Hodişan Nicolae Florian

07.07.2017

Attachments:
Download this file (bener pepeni.doc)bener pepeni.doc[ ]6875 kB

Concurs de recrutare Auditor 27 Iunie 2017

Concurs de recrutare functie publica AUDITOR, grad profesional superioar - perioada nedeterminata

Attachments:
Download this file (ANUNT CONCURS AUDITOR (1).pdf)ANUNT CONCURS AUDITOR (1).pdf[ ]862 kB

comunicare acceptare

Rezultatul probei scrise examen promovare din 27.04.2017

ujhn

Attachments:
Download this file (rez pr scrisa.jpg)rez pr scrisa.jpg[ ]171 kB

Buletin de avertizare nr.3/2017

BULETIN  DE AVERTIZARE NR. 3/20. 03. 2017

        Oficiului Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr, defoliatoare, afide şi făinarea la măr, în vederea reducerii rezervei biologice.

          Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

 1. CALYPSO 480 SC   - 0,02 %   + SHAVIT 25 EC                   -   0, 05 % sau
 2. CALYPSO 480 SC   - 0,02 %   + FOLICUR SOLO 250 EW       -  0, 06 % sau
 3. POLECI                  - 0,05 %  + KUMULUS DF                      -  0, 3   %.

       La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

         Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la 10 – 15 % din muguri de rod dezmuguriţi.

         La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

          Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani,

      După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

     Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

                    

                 Intocmit

                  ing. Virgil Itu

1/1

Attachments:
Download this file (2017 Buletin de avertizare nr.3.doc)2017 Buletin de avertizare nr.3.doc[ ]45 kB

Comunicat O.F. Bihor

CĂTRE: TOATE PRIMĂRIILE JUDETULUI BIHOR

SPRE STIINTA: TUTUROR FERMIERILOR si a APICULTORILOR

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea seminţelor pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis și Agriotes ssp.), la culturile de porumb şi floarea–soarelui însămânţate în primăvara anului 2017.

În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, s-a eliberat o autorizaţie temporara de 105 zile pentru fiecare din produsele menţionate anterior care expiră la data de 16.05.2017.

Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

 1. 1.Sămânţa de porumb şi de floarea-soarelui tratată cu unul din produsele menţionate se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis (Răţişoara porumbului) şi Agriotes ssp. (Viermii sârmă).
 2. 2.Companiile vor comercializa produsele numai la operatorii care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalaţii profesionale (staţii/maşini de tratare a seminţelor) înregistrate la oficiile fitosanitare judeţene.
 3. 3.Staţiile/maşinile de tratare a seminţelor trebuie să fie neapărat dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii seminţelor cu produse de protecţia plantelor.Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/operator economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în fiecare zi de luni până la ora 14.00, pe adresa de e-mail: , în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 117 zile.
 4. 4.Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. (49)4 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
 5. 5.Însămânţarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând bunele practici agricole;
 6. 6.În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi operatorii economici care deţin staţii/maşini de tratare a seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţă tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor.
 7. 7.Producătorii agricoli (fermierii) care utilizează la semănat sămânţă tratată, vor ţine o evidenţă strictă a suprafeţelor însămânţate, în registrul privind evidenţa tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi.
 8. 8.Fermierii au obligaţia să marcheze solele, unde s-au înfiinţat culturile de porumb/floarea-soarelui cu seminţe tratate, folosind plăcuţe de avertizare, cu sintagma:
 9. 9.Fermierii că au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS.
 10. 10. Inspectorii fitosanitari vor monitoriza întreaga acţiune şi vor efectua controale atât în locurile de tratare a seminţelor cât şi în câmp, la semănat.
 11. 11. Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânţă tratată după data de 16.05.2017.

Seminţe de porumb/floarea-soarelui tratate cu (denumire produs de protecţie a plantelor)

Cu stimă,

Şef serviciu

ing. Nicolae RUGEA

 

Informare amenajamente pastorale

Oradea,

14.03.2017

 

Informare Amenajamente Pastorale Potrivit prevederilor art. 10 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul 2018 este obligatorie aplicarea amenajamentelor pastorale la nivelul fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) pentru accesarea fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, ceea ce implica finalizarea acestei actiuni pana la 31 decembrie 2017. Ca urmare va aducem la cunostinta ca aveti obligatia de a constitui la nivelul consiliului local, un grup de lucru in vederea elaborarii proiectelor pentru amenajamente pastorale. In acest sens va solicitam sa transmiteti la fiecare sfarsit de luna, stadiul de realizare a acestei actiuni la adresa de e-mail si totodata sa solicitati reprezentantului DAJ Bihor repartizat la UAT-ul dumneavoastra sprijin in acest sens. Pentru formatii suplimentare, va puteti adresa d-lui ing. Bodea Ioan, tel. 0741/195207.

 

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Hodişan Nicolae Florian 

Comunicat de presa 30.01.2017

COMUNICAT DE PRESA

 

   Sfarsitul anului 2016 s-a marcat in administratia agricola prin finalizarea unui proces de reorganizare la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, proces care a demarat odata cu aprobarea in Parlamentul Romaniei a Legii nr.157/2016 privind unele masuri pentru reorganizarea unor structuri aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a Hotararii de Guvern nr. 860/2016 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Directiilor pentru Agricultura Judetene ca institutii nou infiintate, prin preluarea activitatii patrimoniului si personalului fostelor Directii pentru Agricultura, a compartimentelor functionale din subordinea Directiei, Monitorizare, Inspectii, Verificare si Control din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si a Camerelor Agricole Judetene din subordinea Consiliilor Judetene. Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor este condusa de un director executiv numit prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in persoana d-lui Hodisan Nicolae Florian. Noua Institutie este responsabila cu implementarea politicilor si strategiilor MADR in domeniile de activitate ale acestuia, asistenta tehnica, informare, indrumare si consiliere pentru obtinerea fondurilor europene si nationale in randul fermierilor, efectuarea activitatilor de monitorizare, verificare, inspectii si control in domeniul de activitate dar si alte atributii prevazute de legislatia nationala si Regulamentele C.E in vigoare. “ Doresc sa fac referire la un domeniu cu prioritate, cel al fondului funciar, care a primit o atentie sporita prin atribuirea unor sarcini concrete privind verificarea modului de amplasare a obiectivelor de investitii situate pe terenurile agicole din extravilanul localitatilor, a existentei aprobarilor necesare de scoatere din circuitul agicol, in conditiile prevazute de lege, precum si modul de utilizare a terenurilor pentru care s-a solicitat scoaterea din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan. Totodata se vor verifica felul in care titularii obiectivelor de investitii au luat masurile de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii , a masurilor de a nu degrada terenurile si culturile agricole din zona limitrofa prin depozitarea de materiale, deseuri si reziduri provenite din activitati de productie si prin scurgeri de orice fel. De la carma noii Institutii doresc sa acord o atentie sporita domeniului de pregatire profesionala a persoanelor care lucreaza in agricultura si domeniile conexe, precum si a celor care doresc sa obtina o specializare in acest domeniu, astfel pe langa cursurile deja functionale de pregatire a lucratorilor in domeniul legumicol, pomicol, zootehnic, sa autorizam noi cursuri cum ar fi: lucratori in agroturism, in mecanizarea agriculturii dar si in unele domenii ale procesarii produselor agricole cum ar fi meseriiile de: brutar, vinificator-pivnicer, macelar-carmanger, patiser-cofetar, piscicultor si altele.” Toti cei pregatiti in cadrul acestor cursuri vor beneficia de certificate de calificare recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Cercetarii fiind utile atat in gasirea unui loc de munca calificat in tara sau in strainatate precum si la accesarea de fonduri europene.

 

Director executiv

dr.ing, HODISAN Nicolae Florian

oferta de vanzare

AVIZE FINALE NR. 766-776

Comunicat de presa

COMUNICAT PRESA    

09.11.2016

                       

      La sfârşitul fiecărui an agricol şi în perspectiva a ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă, Ministerul Agriculturii şi Dezvotării Rurale prin Direcţiile pentru Agricultură, întocmesc situaţii statistice pentru a evalua rezultatul a ceea ce contabilizăm ca şi producţii agricole, precum şi programele pentru anul agricol următor.               

     In acest sens pentru o cât mai corectă analiză dar şi a unor strategii cât mai utile, adresăm rugămintea tuturor fermierilor din judeţul Bihor, ca până la data de 30.11.2016, să completeze şi să transmită Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului 2016, Programul producţiei agricole pentru anul 2017 la producţia vegetală şi animală, precum şi Suprafaţa recoltată şi Producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul 2016,  

    Pentru întocmirea acestor situaţii fermierii pot descărca de pe site-ul Instituţiei www.directiaagricola.ro formularele: ,,Balanţa 2016”; ,,Programul 2017”; si formularul ,,AGR2B-2016” în varianta Excel împreună cu instrucţiunile de completare.  

     Situaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail: , în format Excel. Pentru relaţii suplimentare fermierii se pot informa la telefon nr.0259/416722 interior 15, sau 0745/112965 economist Angela Barau.

 

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Nicolae HODISAN

Comunicat pulverizare avio

 

In atentia producatorilor agricoli

          Ref : Aplicare tratamente prin pulverizare aeriana

      

       In Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2012 la capitolul IV, art.9 sunt prevazute conditiile pentru aplicarea prin pulverizare aeriana a pesticidelor.

        Neindeplinirea acestor conditii constitue contraventii sanctionate conform legii.

      Se anexeaza modelul de ,,CERERE DE APROBARE’’ pentru tratamente efectuate prin pulverizare aeriana, cerere care trebuie depusa obligatoriu la OFICIUL FITOSANITAR BIHOR, pentru aprobare.     

Conform OUG nr. 34/2012, Cap.VI, Art. 16 (b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 5000 leiutilizarea produselor de protectie a plantelor NEAPROBATE pentru pulverizarea aeriana” si conf. art. 16, lit. g) cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei aplicarea aeriana a pesticidelor FARA AUTORIZATIE emisa de Oficiul Fitosanitar Bihor”.

Conform art. 9, pct. (6), cererile pentru care nu s-a primit raspuns in termen de 6 zile calendaristice de la depunere, se considera aprobate.

 

Conform Ordin nr. 566 din 16 aprilie 2014 a fost aprobata.

 

Lista produselor de protectie a plantelor autorizate in vederea aplicarii prin pulverizare aeriana.

 

Produsul comercial

Substanta activa

Detinatorul omologarii

NOMINEE 400 SC (erbicid orez)

Bispiribac - sodiu

BayerCropScience, Germania

ZANTARA 216 EC (fungicid–boli grau, orz)

Bixafen + tebuconazol

BayerCropScience, Germania

KARATE ZEON ( insecticid–culturi agricole)

Lambda - cihalotrin

Syngenta Ltd, Anglia

DIMILIN 48 SC (insecticid– pomicultura, silvicultura)

Diflubenzuron

Chemtura Europe Ltd, Anglia

 

                                                                                                                                                                     

             

 

                                             

Sef serviciu

                                                       ing. Nicolae RUGEA

Buletin de avertizare nr. 19/2016

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 19 / 26. 05. 2016

      Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul OficiuluiFitosanitar Bihorcomunică tratamentulpentru combatereadăunătorului: viermele merelor - la măr, păr, gutui – tratament pentru generaţia I.

         Se mai combate: defoliatoare, afide, psilide, minatoare, acarieni, rapăn, făinarea, monilioza.

       Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

 1. CORAGEN SC                 - 0, 01   %       +   SYSTHANE FORTE      -   0, 02   %   sau
 2. RELDAN 22 EC                - 0, 146 %       +   TOPSIN M   70            -  0, 07 %     sau
 3. KARATE ZEON                 - 0, 015 %       +   STROBY   DF             -   0, 01 %     sau
 4. NOVADIM PROGRES        - 0, 075 %        +   SHAVIT F 72 WP        -   0, 2   % .

          Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 26. 05. - 02. 06. 2016.

       Tratamentul se repetă la 10 – 12 zile, utilizându – se un alt amestec, din cele menţionate mai sus.

         După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

          Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător.

                    

                        

 

         Intocmit

          ing. Virgil Itu

o

avize

comunicare

COMUNICAT DE PRESA

 

Nr. 3415 din  22.09.2015

Masuri pentru reducerea impozitelor din activitati agricole

                                                                                                                

                                                                                                              

Persoanele fizice care desfasoara activitati agricole, individual sau intr-o forma de asociere, beneficiaza conform Ordinului 2204/2015, de reducerea normei de venit, proportional cu pierderea inregistrata, in cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, precum si a celor produse de animale salbatice, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a. Venitul net se stabileste pe baza de norme de venit;

b. Pierderea afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale sau din animalele detinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevazuta la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale;

 1. Persoana fizica/asocierea fara personalitate juridica a depus formularul 221 ,,Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”. In declaratie contribuabilii inscriu suprafetele destinate productiei agricole vegetale si efectivele de animale, fara a se lua in considerare pierderea inregistrata, ca urmare a evenimentelor prevazute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, in acest scop a fost emis Ordinul Prefectului nr. 21/2015 privind constituirea comisiilor locale pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor la culturile agricole produse de seceta in anul 2015.

Toate primariile din judetul Bihor au fost instiintate de catre Directia pentru Agricultura Bihor in legatura cu aceste prevederi iar pe aceasta cale informam populatia care a suferit pierderi a productiei agricole, ca se poate adresa primariilor unde se va depune  o cerere privind reducerea venitului anual din activitati agricole urmand ca organul fiscal sa verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute de actul normativ, astfel incat persoanele pagubite sa beneficieze de reducerea impozitelor datorate activitatilor agricole.

 DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

                                  

Aviz final 301

aviz final

 

Attachments:
Download this file (aviz 301.pdf)aviz 301.pdf[ ]97 kB

Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor

 

 

 

                      Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor

 

 

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-9), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE)  1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

 1. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 1. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 1. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 1. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 5 ani, respectiv 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

Director executiv

 

COMUNICAT DE PRESĂ

23.03.2015

Neglijenţa Primăriilor expun producătorii agricoli unor sancţiuni usturătoare

 

In această perioadă, Direcţia pentru Agricultură Bihor a demarat controale în pieţele şi standurile de comercializare a materialului săditor pomicol si viticol. Deşi am emis mai multe materiale informative (emisiuni radio – tv, comunicate de presă) în ceea ce priveşte modul de eliberare a atestatelor de producător precum şi obligaţiile care revin celor care comercializează material săditor, am constatat că acestea nu sunt respectate. Astfel, comercianţii nu deţin pasaport fitosanitar obligatoriu pentru toate loturile de material săditor comercializat, de asemenea sunt utilizate în continuare certificate de producător eliberate în baza HG 661/2001, act normativ abrogat începănd cu 3 noiembrie 2014 prin Legea 145/2014, situaţie favorizată şi de neglijenţa personalului din administraţia publică locală (primării). Astfel, un comerciant care care vindea butaşi de pomi din mai multe specii şi soiuri în baza unui certificat de producător care nu respectă legislaţia în vigoare, respectiv Legea 145/2014 şi fără documente fitosanitare a fost sancţionat cu amendă totală de 18 000 lei. Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii nedorite, dorim ca cei implicaţi în producerea şi comercializarea materialului săditor să se informeze asupra obligaţiilor pe care le au, în acest sens personalul Direcţiei pentru Agricultură Bihor  le stă la dispoziţie pentru orice fel de informaţii în domeniu.  

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

MĂSURI CE SE IMPUN PENTRU PROTEJAREA ALBINELOR LA APLICAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE

 

În baza Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţia Locală şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania nr. 127/1991, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide precum şi a Legii nr. 383/ 2013 a apiculturii, vă comunicăm obligaţiile ce revin celor implicaţi în această acţiune.

Productorii agricolicare execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide au următoarele obligaţii :

-         să înştiinţeze, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului consiliile locale, pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste suprafeţe conţinând următoarele date : locul tratamentului ; data începerii şi durata tratamentului ; denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia ; metoda de aplicare şi mijlocul cu care se execută ;

-         să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire sau pentru situaţii excepţionale se vor utiliza numai produsele de protecţia plantelor care manifestă selectivitate faţă de insectele polenizatoare (albine şi bondari);

-         o mare atenţie trebuie să acorde şi fermierii care seamănă seminţe pentru culturile de primăvară tratate cu produse de protecţie a plantelor din grupa neonicotinoidelor, în acest sens fermierii având şi obligaţia de a semnaliza cu plăcuţe de avertizare parcelele respective.

Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 ore înainte, a tuturor apiculturilor care au vatră de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/pastorală situate în raza teritorială a localităţii, precum şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tratamentele cu insecticide.

Obligaţiile apicultorilor:

-   să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de stupi asigurâmd evidenţa acestora, dar şi protecţia famillilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare ;

-                     să închidă sau să îndepărteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse tratamentului, familiile de albine atunci când au fost înştiinţaţi. Intervalul de timp în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepartate, poate fi de 48 ore la erbicide şi insecticide, 24 ore la fungicide şi acaricide.

-                     să sesiseze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară in cazul producerii intoxicaţiilor la familiile de albine.

Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru apicultură şi producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru consiliile locale cât şi pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

COMUNICAT DE PRESA

                            ORGANIZAREA PRIMEI COOPERATIVE A LAPTELUI BIHOR

 

          Deoarece discutiile initiate cu procesatorul de lapte din Brasov se afla intr-un impas, in 18.03.2015, ora 11.00, Asociatia Judeteana a Crescatorilor si Lucratorilor in Reproductia Animalelor s-a intrunit pentru o prima runda de discutii, la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor, in vederea constituirii unui grup de lucru in sectorului zootehnic.

Intrunirea a avut ca teme dezbatute urmatoarele:

 1. Constituirea departamentului – Lapte – Identificare si incheiere de contracte comerciale;
 2. Stabilirea unei strategii de asociere prin cooperative, atragere de fonduri europene;
 3. Achizitionarea unei fabrici de procesare a laptelui;

La intalnire au participat: Bondar Gheorghe din localitatea Batar; Bulzan Moise din localitatea Tulca; Tiurbe Dan din localitatea Madaras; Pusca Teofil din localitatea Toboliu; Szilagyi Zoltan din localitatea Biharia; Oros Ovidiu din localitatea Spinus; Moisin Florin din localitatea Cacuciu Nou; Ciurdariu Florin din localitatea Cheresig.

Din partea Camerei Agricole a participat dl. Pititiu Razvan director general, iar din partea Directiei pentru Agricultura Bihor au participat: ing. Dan Antim; ing. Ursu Tudor; ing. Feher Adrian sef serv. si dr. ing. Hodisan Nicolae dorector executiv.

In urma discutiilor, cei prezenti l-au desemnat pe dl. Bondar Gheorghe din localitatea Batar, ca responsabil coordinator al Departamentului Lapte.

Totodata s-a stabilit ca luni, 23.03.2015, sa fie invitati la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor, incepand cu ora 11.00, toti fermierii care doresc sa devina actionari (membri fondatori) ai cooperative.

Ca prim obiectiv a fost stabilit cumparaea unei fabric de procesare a laptelui, din localitatea Gepiu, aflata in prezent in conservare.

Ca urmare, toti cei interesati sa devina membri ai acestei cooperative sunt asteptati luni, 23.03.2015, incepand cu ora 11.00 la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor.

 

Director executiv

Dr. ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa

13.03.2015

COMUNICAT  DE  PRESĂ

  Incepând cu luna mai 2015, conform Legii 145/2014, comercializarea produselor agricole obţinute în gospodăria proprie se va face în baza “Atestatului de producător”, atestat care va înlocui “Certificatul de producător” eliberat conform HG 661/2001, act normativ abrogat. “Atestatul de producător” este documentul care atestă calitatea de producător agricol pentru persoanele fizice care desfaşoară activităţi economice în sectorul agricol şi trebuie să cuprindă informaţii cu privire la numele şi prenumele producătorului, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată respectiv efectivele de animale. In urma verificărilor efectuate de către împuterniciţii primarului cu privire la existenta suprafeţelor de teren sau a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea documentului mai sus menţionat, primarul eliberează in termen de 5 zile lucrătoare atestatul de producător cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale, patronale sau sindicale din agricultură care se înregistrează si nominalizează la fiecare primărie, cel putin un reprezentant in acest scop. Formularul “atestatului de producător” are regim special cu o valabilitate de 1 an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului. Totodata, exercitarea activităţii de vânzare a produselor agricole obţinute în gospodăria proprie se face în baza unui “carnet de comercializare” doar de către producătorii agricoli care deţin în prealabil “atestatul de producător”. “Carnetul de comercializare” se eliberează la cererea solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţa se află gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, după verificarea existenţei “atestatului de producător” şi după verificarea faptică în teren a existenţei produselor supuse comercializării. Controalele privind modul de respectare a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Natională de Administrare Fiscală şi de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar. Incălcarea prevederilor legale privind modul de vânzare pe piaţa al produselor agricole din gospodăria proprie constitue contravenţei şi se sancţionează cu amenda care pot ajunge până la 22.500 lei atât pentru producătorii agricoli cât şi pentru administraţiile publice locale care care au emis documentele in cauză. Doresc sa fac această precizare din dorinţa de a preveni luarea unor măsuri de  sancţionare pentru nerespectarea celor relatate anterior.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

03.03.2015

CRIZA LAPTELUI ROMÂNESC CONTINUĂ

 

 

 

20150302 114525

          La începutul acestei săptămâni la iniţiativa mai multor crescători de bovine, Direcţia pentru Agricultură Bihor a găzduit o întâlnire în care fermierii au ţinut să-şi exprime nemulţumirea faţă de posibilităţile de valorificare a laptelui, dar mai ales de grija zilei de mâine în ceea ce priveşte continuarea activităţii de creştere a vacilor. La întâlnire au participat crescători de vaci din mai multe zone ale judeţului Bihor, membri ai Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Animale condusă de domnul Porumb Viorel, reprezentanţi ai Cooperativei Agricole de Producţie Agroprod Crisana condusă de domnul Ciurdariu Florin, precum şi alţi reprezentanţi ai unor asociaţii comunale ale crescătorilor de animale. Din discuţii a reieşit îngrijorarea pe care aceşti fermieri o au începând cu data de 1 aprilie 2015 când vor înceta contractele de livrare a laptelui către unul dintre principalii procesatori din zonă şi asta datorită notificărilor pe care fermierii deja le-au primit şi prin care sunt inştiinţaţi că începând cu aceasta dată, procesatorul nu le va mai prelungi contractele existente. Au fost dezbătute şi alte aspecte care-i nemulţumesc pe fermieri ca si probleme generale, însă propunerea venită din partea directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură Bihor, dr. ing. Nicolae HODISAN s-a referit la necesitatea constituirii unui grup de producători la nivel judeţean care să reprezinte un partener de dialog cu potenţialii parteneri (procesatori), grup de producători care poate reprezenta şi un partener fezabil în relaţia cu finanţatorii (bănci) dar şi pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Nicolae HODISAN ne-a relatat ca, după întâlnire a contactat mai mulţi procesatori în special pe cei din judeţ pentru a facilita o discuţie privind achiziţia laptelui după 1 aprilie 2015. Din păcate, potenţialul de desfacere al acestor procesatori este unul limitat datorita lipsei pietei de desfacere, deşi detin  capacităţi de procesare care să acopere producţia din judet. Am discutat şi cu reprezentantul procesatorului cu care aceştia au colaborat în ultima perioadă, însă acesta nu a dorit să participe la o noua întălnire cu crescătorii de vaci, motivând că aceştia cunosc condiţiile solicitate si că nu va incheia contracte cu cei care au fost deja notificaţi. Totuşi, am reuşit sensibilizarea unui procesator din judetul Braşov care s-a arătat dispus să discute cu fermierii bihoreni pentru a găsi o forma de colaborare reciproc avantajoasa. Astfel că, vineri 6 martie 2015, va avea loc această întâlnire la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor în prezenţa reprezentanţilor formelor asociative ale crescătorilor de animale şi un reprezentant al firmei braşovene.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Cominicat de presa

NOI REGLEMENTĂRI PRIVIND PĂŞUNATUL

“AMENAJAMENTUL  PASTORAL”

 

         In februarie 2015 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 78 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 18/1991 care prevede modul de gestionare a pajiştilor din domeniul public şi privat prin aşa numitele “amenajamente pastorale”. În vederea întocmirii proiectelor de amenajament pastoral, la nivelul judeţului Bihor se va constitui un grup de lucru format din: specialişti din cadrul primăriilor, al Direcţie pentru Agricultură Bihor şi din cadrul Camerei Agricole aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bihor sau de către specialişti din cadrul Inspectoratului teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bihor în cazul paşunilor impădurite. Proiectele de amenajament pastoral vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar, descrierea solului şi a florei; capacitatea de păşunat a pajiştii; lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative şi se intocmesc cu respectarea ghidului cadru elaborat de către Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Brasov. Direcţia pentru Agricultură Bihor prin specialiştii săi, vor verifica datele tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral şi intocmesc un registru cu suprafeţele de pajişti pe proprietari, pe unităţi administrativ - teritoriale şi centralizat pe judet. Proiectele de amenajament pastoral se întocmesc în două exemplare, unul pentru Consiliul local şi unul pentru Direcţia pentru Agricultură Bihor şi se actualizează la o perioadă de 10 ani. Controlele privind aplicarea prevederilor proiectelor de amenajamente pastorale, de către proprietari/utilizatori, se vor realiza de inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K. Constantinescu” prin Oficiile Judeţene de Zootehnie.

              

    DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ BIHOR LA ORA BILANŢULUI ACTIVITĂŢII DE INSPECŢII PE ANUL 2014

 

                   Activitatea de inspecţii tehnice si control din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, desfasurată in anul 2014, pe fiecare compartiment in parte, poate fi cuantificată astfel:

1. Inspectorii Compartimentului Inspecţii în Industria Alimentară si Depozite de Cereale au efectuat un număr de 307 controale dispunându-se urmatoarele măsuri: au fost aplicate 38 sancţiuni din care 15 avertismente şi au fost aplicate 28 amenzi contravenţionale in valoare totală de 67 000 lei;

2. In cadrul Compartimentului Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor au fost efectuate un număr de 234 controale fiind avertizaţi 37 operatori economici şi amendaţi contraventional  37, valoarea amenzilor însumând 40 000 lei.  De asemenea au fost retrase de la comercializare pentru consum in stare proaspată 5570 kg ceapă, 3612 kg caise, 250 kg nectarine, 1460 kg mere,  680 kg telină,  3300 kg  citrice si 30000 kg cartofi;

3. Inspectorii vitivinicoli din cadrul Compartimentului Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol au efectuat 119 controale, acordând aviz pentru 99 documentaţii de insoţire a vinurilor de masă in vrac, urmărindu-se calitatea, provenienţa, autenticitatea, naturaleţea si evidenţa produselor vitivinicole comercializate in judeţul Bihor, fiind prelevate un număr de 66 probe de vin pentru determinări in laboratoare de specialitate. In urma rezultatelor primite de la laborator s-au dispus urmatoarele masuri: retragerea de la comercializare si returnarea la producător a doua loturi de vin în cantitate de 350 litri si interzicerea comercializării unei cantităţi de 300 litri vin de masă care nu corespundea caracteristicilor fizico – chimice pentru consum uman direct.  De asemenea, sunt autorizate 24 spaţii de comercializare a vinului de masă in vrac şi au fost aplicate 4 sancţiuni si anume: 3 operatori economici au fost sancţionaţi cu avertisment iar 1 operator economic cu amendă contravenţionala de 6 000 lei;

4. Inspecţia Tehnică pentru Controlul Fertilizanţilor a inregistrat un număr de 44 controale la operatorii economici care comercializează ingrăşăminte chimice in judeţul Bihor, fiind prelevate 8 probe;

5. Inspectorii din cadrul Inspecţiei tehnice in domeniul Agriculturii Ecologice au efectuat un număr de 81 controale la operatorii economici inregistraţi în agricultura ecologică privind controlul de supraveghere a organismelor de inspecţie si certificare şi modul de producţie şi etichetare a produselor ecologice fiind sanctionat 1 operator economic cu amendă contraventionala în valoare de 20 000 lei;

6. In baza Ordinului Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor nr. 141/21.06.2013, au fost efectuate 350 controale ce au vizat modul de completare, eliberare si utilizare a certificatelor de producător eliberat conform prevederilor HG 661/2001(actualizată), ocazie cu care au fost dispuse urmatoarele sanctiuni: 5 amenzi contraventionale in valoare de 2 500 lei, 3 avertizări scrise si au fost retrase de pe piata un numar de 12 certificate de producator care au a fost trimise emitentului pentru anulare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing.  Nicolae HODIŞAN

 

 

COMUNICAT DE PRESA

 

Azi 22 ianuarie 2015, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, a avut loc Sedinţa de consultare intre reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Bihor şi  asociaţiile crescătorilor de animale care au fost reprezentante de: Asociaţia crescătorilor de oi si capre “Păstorul’’, reprezintată de doamna Demian Anca  şi domnul Raţiu Marcel; Asociaţia crescătorilor de animale “Remetea”, reprezentată de domnul Cornea Cornel Adrian; Asociaţia crescătorilor de vaci  “Bihoreana” Chişlaz, reprezentată de domnul Pop Mihai Dănut ; A.J.C.R.L.A, reprezentată de domnul Porumb Viorel; Asociaţia “Api  Bio Product”, reprezentata de domnul Botos Nicolae.

In cadrul acestei intalniri de inceput de an, s-a purtat o discuţie liberă cu privire la dificultaţile intâlnite de către crescatorii de animale din judeţul Bihor. Tema principala a intâlnirii a constituit-o propunerile privind stabilirea normei de venit pentru anul agricol 2014, propuneri ce au venit atât din partea reprezentanţilor asociaţiilor crescătorilor de animale cât şi din partea reprezentanţilor asociaţiilor din sectorul apicol, urmând ca în baza actelor normative aflate in vigoare, Direcţia  pentru Agricultură Bihor să propună pentru aprobare Consiliului Judeţean normele de venit pentru anul agricol 2014.

Această initiativă a fost salutată de către  directorul Direcţia pentru Agricultură Bihor ca un prim pas in stabilirea unui dialog bazat pe sesizarea unor aspecte reale cu care se confruntă fermierii şi găsirea unor măsuri pentru soluţionarea acestora. Dialogul între reprezentanţii administraţiei agricole judeţene  şi reprezentanţii crescătorilor de animale fiind totodată o provocare pentru asociaţiile profesionale din alte domenii agricole care sunt asteptate de asemenea la dialog pentru a-şi prezenta problemele cu care se confruntă iar ca şi subiect pentru această perioadă, propunerile privind calcularea normei de venit pe anul 2014, astfel încat acest calcul sa fie unul real si nu unul impus  ca o noua povara asupra activităţii fermierilor din judetul Bihor.. In incheierea intâlnirii,  asociaţiile au propus ca astfel de intâlniri să se organizeze lunar, fiind propusă şi tema pentru următoarea intâlnire si anume ‘Găsirea unor soluţii pentru desfacerea produselor din domeniul zootehnic, precum si iniţierea unor propuneri pentru modificarea actelor normative în vigoare, în cuprinsul cărora fermierii au sesizat aspecte depăsite ca timp şi unele bariere privind buna desfaşurare a activitaţii in domeniul agricol.

 

Director executiv

Dr. ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa

28.11.2014

SE DĂ STARTUL PROIECTELOR ÎN VITICULTURĂ

 

         Fermierii viticultori, persoane fizice sau juridice, pot beneficia începând cu acest an de o serie de măsuri de sprijin financiar în  cadrul ,,Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018” care sunt aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 578 din 9 iulie 2014.   

       Măsurile de sprijin financiar constau  în:

- restructurare/reconversie plantaţiilor viticole, conform Ordinului nr. 1763 din 10 noiembrie 2014;

- investiţii în sectorul vitivinicol, conform Ordinului nr. 1801 din 17 noiembrie 2014;

- promovarea vinurilor, conform Ordinului nr. 1648 din 4 noiembrie 2014;

- asigurarea recoltei de struguri pentru vin, conform Ordinului nr. 1329 din 25 august 2014.

         Dintre măsurile mai sus menţionate doar cel de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole se derulează prin Direcţia pentru Agricultură Bihor iar fermierii viticultori trebuie să depună cereri însoţite de plan individual în perioada 17 noiembrie – 19 decembrie 2014 pentru campania 2014-2015, iar pentru campaniile 2015-2018, planurile individuale se depun până la 30 iunie a fiecărui an din perioada de programare.  

       Programele din cadrul măsurii restructurării/reconversiei plantaţiilor viticole sunt:

- reconversia soiurilor;

- reamplasarea parcelelor situate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente;

- replantarea plantaţiilor viticole în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare;

 -modernizarea formei de conducere şi a sistemului de susţinere şi palisaj.

         Restructurarea/reconversia se realizează numai pentru înfiinţarea  şi modernizarea plantaţiilor de viţă de vie destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată ( D.O.C) şi a vinurilor cu indicaţie geografică ( I.G).

         Pentru toate măsurile de sprijin financiar în  cadrul ,,Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018” responsabilă pentru gestionarea plăţilor este Agenţia de Plăţi şi Intervenşie pentru Agricultură.

         Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati inspectorul D.A.J  Bihor, ing. Lenuta Florentina Ardelean la numarul de telefon 0259/416722 sau site-ul institutiei www.directiaagricolabihor.ro.       

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

COMUNICAT DE PRESĂ

03.11.2014
176 de beneficiari ai Programului Guvernului României privind acordarea ajutoarelor de minimis conform HG 867/2014 pentru exploataţiile apicole din judeţul Bihor.
Ca urmare a acestui program la Direcţia pentru Agricultură Bihor, până la data de 31.10.2014, data limită pentru depunerea cererilor de ajutor de minimis pentru sectorul apicol, au fost depuse şi centralizate 176 de cereri pentru un total de 21 391 familii de albine constituite ca exploataţii apicole.
Suma totală solicitată este de 171 225 lei, care va acoperi o mare parte din cheltuielile avute de către apicultori pe parcursul anului pentru achiziţionarea de zahăr şi suplimente nutritive, ca urmare a fenomenelor nefavorabile care au cauzat pierderi în acest sector, constituind un real sprijin pentru incurajarea apicultorilor de a continua această activitate.
Plata sumelor se va face prin Direcţia pentru Agricultură Bihor în conturile indicate de către fermieri, incepând cu data de 02.12.2014 urmând ca până la finele anului să fie plătite toate solicitările depuse.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Ing. Nicolae HODIŞAN

Întâlnire de lucru cu conducerea Direcțiilor Agricole Județene

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a condus ieri, 31 octombrie 2017, o ședință de lucru cu toți directorii direcțiilor agricole județene din țară. La ședința care s-a desfăşurat la sediul MADR au participat, de asemenea, secretarul de stat Daniel Botănoiu, secretarul general adjunct George Sava, directorul general al Direcției Generale Politici Agricole și Strategii, Elena Tatomir, cât și specialiști din cadrul acestei structuri.

Scopul întâlnirii a fost acela de a analiza activitatea fiecărei direcții agricole precum și gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.

Mesajul ministrului Petre Daea către directorii prezenți la ședință a fost unul ferm: este nevoie de mai multă implicare și sprijin acordat fermierilor. Totodată, ministrul Agriculturii  a punctat importanța urmăririi și îndeplinirii programelor MADR aflate în derulare, îndeosebi programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și ajutorul de minimis pentru valorificarea lânii.

Ministrul i-a încurajat pe directori să meargă în teren, inclusiv în piețele agroalimentare pentru a vedea cum se respectă prevederile Legii nr.145. În cadrul ședinței, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a contactat personal câțiva beneficiari ai programului de tomate pentru a afla stadiul ciclului II de producție. Aceștia au fost încântați de inițiativa ministrului și i-au lansat invitații de a le vizita gospodăriile.

Totodată, ministrul Petre Daea are în vedere o monitorizare mai atentă a acțiunilor desfășurate în teritoriu, în cadrul ședinței stabilindu-se ca întâlnirile cu conducerea Direcţiilor Agricole Judeţene să se desfășoare periodic de acum înainte, cu o frecvență lunară.  

preluat de pe www.madr.ro

Autoritatea Nationala Fitosanitara

COMUNICAT DE PRESĂ                preluat de pewww.madr.ro 10.04.2017

În combaterea agenţilor de dăunare din culturile agricole o importanţă deosebită o are în primul rând evaluarea stării fitosanitare a culturilor. În baza evaluării făcute, corelată cu condiţiile climatice existente, faza fenologică a plantelor şi biologia agenţilor de dăunare identificaţi, se stabileşte schema de tratament si momentul aplicării, informează Autoritatea Națională Fitosanitară.

Tratamentele foliare ale culturilor agricole au un rol însemnat în dezvoltarea plantelor, deoarece contaminarea acestora determină încetinirea proceselor metabolice ale plantei şi în cele din urma scăderea cantitativa şi calitativa a producţiei.

Se recomandă efectuarea de tratamente preventive in scopul reducerii surselor de infecţie şi pentru evitarea pierderilor economice.

În pomicultură la speciile seminţoase (măr, păr, etc.) la această dată se recomandă efectuarea tratamentelor pentru combaterea: foculului bacterian (Erwinia amylovora), rapanului (Venturia inaequalis), fainarii (Podosphaera leucotricha), moniliozei (Monilinia fructigena), gargaritei florilor de măr (Anthonomus pomorum) , iar pentru speciile samburoase (prun, cires, visin, cais, piersic, nectarin, etc.) se recomanda tratament pentru combaterea: moniliozei (Monilinia laxa), deformarii frunzelor (Taphrina deformans), etc.

Fluctuaţiile de temperatură, umiditatea relativă a aerului, roua, densitatea mărită a plantelor/m2, fertilizarea excesivă cu azot, cultivarea de soiuri sensibile sunt factori care favorizează apariţia bolilor foliare în culturile de cereale păioase.

Astfel, la cerealele păioase (grâu, orz, etc.) recomandăm tratamente fitosanitare pentru combaterea fuzariozei, fainarii, septoriozei, ruginilor si dăunătorilor (afide, ploşniţa cerealelor-adulţi hibernanţi).

La rapiţă se vor efectua tratamente pentru combaterea urmatorilor dăunători: gândacul lucios (Meligethes aeneus), gărgăriţa tulpinilor (Ceuthorhynchus napi), etc.

IMPORTANT

Culturile înfiinţate cu seminţe tratate cu neonicotinoide sunt intens monitorizate, luându-se toate măsurile pentru eliminarea oricăror riscuri care să afecteze familiile de albine şi mediul înconjurător.

Sămânţa tratată se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp. Phyllotreta spp. şi Phylloides spp;

Parcelele însămânţate cu sămânţă tratată vor fi marcate cu plăcuţe de avertizare.

Însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente care să asigure reducerea riscului (deflectoare), respectând buna practică agricolă.

După însămânţare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânţă tratată neincorporată în sol.

Pentru efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate în România, pentru cultura, agentul de dăunare si doza pentru care au fost omologate. Toate produsele omologate se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, care poate fi accesata pe link-ul: www.madr.ro, Secţiunea Fitosanitar

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

         Paşii de urmat: - Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html

             - Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/

                                     - “Continue to this website (not recommended).

Se completează căsuţele:

           utilizator:„guest”

            parola:„guest”

         Căutare

Inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene emit buletine de prognoză şi avertizare care conţin recomandări privind efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole.

Aceste buletine sunt difuzate către instituţiile locale şi fermieri, iar informaţiile conţinute de acestea pot fi solicitate de către toate persoanele interesate.

Înainte de începerea aplicării tratamentelor vă recomandăm să verificaţi dacă produsele care vor fi folosite sunt de calitate şi provin din ambalaje care au indicaţii clare privind conţinutul şi natura produselor de protecţie a plantelor.

Se va citi cu atenţie eticheta produsului utilizat.

Oficiul Fitosanitar Bihor

                             MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

                                          AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

                                                       OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

                     

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26                                                                                                               Tel: 0787 605 099                                          

Municipiul Oradea, Județul Bihor                                                                                                               Tel/Fax: 0259 268 743           Cod postal 410519                                                                                                                                                   e-mail:                                                                                                                   

                                                                                                                                                       ORADEA

                                                                                                                                               Nr. 297/O/17.02.2017

CĂTRE: TOATE PRIMĂRIILE JUDETULUI BIHOR

SPRE STIINTA: TUTUROR FERMIERILOR si a APICULTORILOR

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea seminţelor pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis și Agriotes ssp.), la culturile de porumb şi floarea–soarelui însămânţate în primăvara anului 2017.

În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, s-a eliberat o autorizaţie temporara de 105 zile pentru fiecare din produsele menţionate anterior care expiră la data de 16.05.2017.

Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

 1. 1.Sămânţa de porumb şi de floarea-soarelui tratată cu unul din produsele menţionate se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis (Răţişoara porumbului) şi Agriotes ssp. (Viermii sârmă).
 2. 2.Companiile vor comercializa produsele numai la operatorii care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalaţii profesionale (staţii/maşini de tratare a seminţelor) înregistrate la oficiile fitosanitare judeţene.
 3. 3.Staţiile/maşinile de tratare a seminţelor trebuie să fie neapărat dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii seminţelor cu produse de protecţia plantelor.Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/operator economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în fiecare zi de luni până la ora 14.00, pe adresa de e-mail: , în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 117 zile.
 4. 4.Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. (49)4 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
 5. 5.Însămânţarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând bunele practici agricole;
 6. 6.În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi operatorii economici care deţin staţii/maşini de tratare a seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţă tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor.
 7. 7.Producătorii agricoli (fermierii) care utilizează la semănat sămânţă tratată, vor ţine o evidenţă strictă a suprafeţelor însămânţate, în registrul privind evidenţa tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi.
 8. 8.Fermierii au obligaţia să marcheze solele, unde s-au înfiinţat culturile de porumb/floarea-soarelui cu seminţe tratate, folosind plăcuţe de avertizare, cu sintagma:
 9. 9.Fermierii că au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS.
 10. 10. Inspectorii fitosanitari vor monitoriza întreaga acţiune şi vor efectua controale atât în locurile de tratare a seminţelor cât şi în câmp, la semănat.
 11. 11. Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânţă tratată după data de 16.05.2017.

Seminţe de porumb/floarea-soarelui tratate cu (denumire produs de protecţie a plantelor)

Cu stimă,

Şef serviciu

ing. Nicolae RUGEA

COMUNICAT DE PRESĂ

16.03.2017

Cursuri de calificare profesională in agricultură

 

După reorganizarea structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bihor, odată cu atribuirea noilor sarcini şi după stabilirea unui program al activităţilor pentru anul 2017 şi-a propus ca una dintre priorităţi să se adreseze pregatirii profesionale a persoanelor ocupate in agricultură. Faptul că mulţi muncitori din domeniile agricole sunt angajaţi pentru munci necalificate deşi aceştia prestează munci care necesită o pregătire profesională de specialitate şi asta datorită faptului că nu pot face dovada pregatirii profesionale prin atestate profesionale sau certificate de calificare, Direcţia pentru Agricultura Judeteană Bihor vine in sprijinul acestora dar şi-n sprijinul angajatorilor cu o gamă de cursuri de pregatire profesională: lucrători în cultura plantelor, lucrători în cresterea animalelor, lucrători în pomicultura, cursuri care au fost reacreditate de Ministerul Muncii şi Educaţiei şi care se afla in desfăşurare. Ca o noutate absolută, lansăm oferta de cursuri de tractoristi şi lucratori în gospodăria agroturistică. Absolvenţii cursurilor de tractorist pot obţine şi permis de conducere pentru categoria de vehicul. Cursurile se desfăşoara in mai multe locaţii din judet, stabilite în funcţie de numărul de cursanţi înscrişi în zona respectivă. Pentru cei interesaţi, instituţia noastră le stă la dispoziţie cu informaţii suplimentare prin Compartimentul de Formare Profesională la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, telefon 0259416722, int. 21, Biroul Formare Profesionala.

 

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

comunicat presa 30.01.2017

Comunicat pulverizare avio

In atentia producatorilor agricoli

Ref : Aplicare tratamente prin pulverizare aeriana

      

           In Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2012 la capitolul IV, art.9 sunt prevazute conditiile pentru aplicarea prin pulverizare aeriana a pesticidelor.

         Neindeplinirea acestor conditii constitue contraventii sanctionate conform legii.

         Se anexeaza modelul de ,,CERERE DE APROBARE’’ pentru tratamente efectuate prin pulverizare aeriana, cerere care trebuie depusa obligatoriu la OFICIUL FITOSANITAR BIHOR, pentru aprobare.

             

Conform OUG nr. 34/2012, Cap.VI, Art. 16 (b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 5000 leiutilizarea produselor de protectie a plantelor NEAPROBATE pentru pulverizarea aeriana” si conf. art. 16, lit. g) cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei aplicarea aeriana a pesticidelor FARA AUTORIZATIE emisa de Oficiul Fitosanitar Bihor”.

Conform art. 9, pct. (6), cererile pentru care nu s-a primit raspuns in termen de 6 zile calendaristice de la depunere, se considera aprobate.

Conform Ordin nr. 566 din 16 aprilie 2014 a fost aprobata.

Lista produselor de protectie a plantelor autorizate in vederea aplicarii prin pulverizare aeriana.

Produsul comercial

Substanta activa

Detinatorul omologarii

NOMINEE 400 SC (erbicid orez)

Bispiribac - sodiu

BayerCropScience, Germania

ZANTARA 216 EC (fungicid–boli grau, orz)

Bixafen + tebuconazol

BayerCropScience, Germania

KARATE ZEON ( insecticid–culturi agricole)

Lambda - cihalotrin

Syngenta Ltd, Anglia

DIMILIN 48 SC (insecticid– pomicultura, silvicultura)

Diflubenzuron

Chemtura Europe Ltd, Anglia

                                                                                                                                                        

                                                          

Sef serviciu

                                                                    ing. Nicolae RUGEA

Comunicat pulverizare avio

Comunicat de presa

 

Oradea, 16.02.2016

COMUNICAT DE PRESA

NOI ATESTATE PENTRU FERMIERI

                                                                                            

            In perioada 2015-2017 pentru pachetele nou angajate, masura nr.10 Agro- Mediu si Clima si masura nr.11 Agricultura ecologica, fermierii trebuie sa faca dovada competentelor(atestat de participare) necesare implementarii angajamentelor cu APIA, prin depunerea documentului aferent competentelor pana la 1 octombrie in fiecare an.            Nerespectarea acestor conditii poate duce la penalitati, inclusiv la pierderea platilor compensatorii(Ord.MADR nr. 619/2015).

            Beneficiarii masurii trebuie sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniu implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima si a masurii de agricultura ecologica prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor, astfel:

-inainte de efectuarea celei de-a II-a plati de catre fermierii cu angajamente pe suprafete mai mari de 300 ha si

-inainte de efectuarea celei de-a III-a plati de catre fermierii cu angajamente pe suprafete de pana la300 ha.

            Dovada/documenetul detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor trebuie prezentat la APIA pana la 1 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, in functie de suprafata angajata.

            Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor sau la telefon 0259/416722 int.111, ing. Lucia Budiuri coordonator compartimentul de agricultura ecologica.

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 Dr.ing. Nicolae HODISAN

             

Comunicat de presa

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26 Tel/Fax: 0259 268 743
Municipiul Oradea, Județul Bihor e-mail: poștal 410519

ORADEA
Nr. 222/O/10.01.2016

 

Stimate doamnă/domn,

Vă transmit spre publicare următorul

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse de protecție a plantelor: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea semințelor, pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecusdilaticollis și Agriotesssp.), la culturile de porumb și floarea–soarelui însămânțate în primăvara anului 2016, furnizând informații detaliate privind situația de urgență.
În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009,
s-a eliberat o autorizație temporara de utilizare de 117 zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 31.05.2016.
Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor.
Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânță tratată după data de 31.05.2016.

 

Cu considerație,

 

Șef serviciu
ing. Nicolae RUGEA

 

Comunicat de presa

 

COMUNICAT DE PRESA

                                                                                            

            In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, la inceputul fiecarui an, Directiile Agricole Judetene, in urma consultarilor cu reprezentantii organizatiilor profesionale din domeniul agricol, fac propuneri pentru stabilirea normei de venit, propuneri care urmeaza a fi inaintate Consiliului Judetean in vederea aprobarii.

              In acest sens invitam reprezentantii tuturor asociatiilor din domeniul cresterii animalelor domestice(si din domeniul apicol), miercuri, 10.02.2016, ora 11 la sediul Directiei Agricole Bihor, strada D. Cantemir, nr. 24-26, biroul fermierului, iar incepand cu ora 12 sunt asteptati si reprezentantii organizatiilor profesionale din domeniul vegetal pentru a stabili de comun acord valoarea normelor de venit.

            Pentru acele asociatii care nu pot participa la aceasta intalnire, le sugeram sa transmita pana vineri (inclusiv) propunerile la adresa de e-mail sau fax:0259/ 417976.

                

         Oradea, 02.02.2016

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 Dr.ing. Nicolae HODISAN

                             

                            

COMUNICAT DE PRESA

In atentia Domnului/Doamnei Primar

                                                                                            

Ca urmare a situatiilor centralizate la nivelul judetului si comunicate catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, am constatat ca unele administratii locale au omis sa comunice pana la termenul stabilit, situatia centralizata conform machetei solicitate cuprinzand numele celor care au sesizat situatii de calamitate precum si cultura, suprafata, gradul de calamitare, conform Proceselor Verbale intocmite, datate si semnate de catre Comitetele locale constituite conform procedurii pentru situatii de urgenta, prin Decizia Primarului.

In consecinta, va solicitam ca pana vineri, data de 06.11.2015, ora 10, sa ne comunicati pe adresa , listele care sa cuprinda completari la listele initiale  cu toti cei care au depus cereri si li s-au intocmit Procese Verbale pana la data de 20.10.2015, urmand ca Directia pentru Agricultura Bihor sa solicite Ministerului pentru  Agricultura si Dezvoltare Rurala, completarea listelor finale, astfel incat toti cei in drept sa poata fi despagubiti conform OUG 45/2015, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

                             

                            

COMUNICAT DE PRESA

 

Oradea,

22 octombrie 2015

 

DEZBATERI LA NIVEL INALT CU CRESCATORII DE ANIMALE

                                                                                            

Ca urmare a mai multor sesizari privind nelamuriri din partea membrilor asociatiilor crescatorilor de animale si a unor persoane fizice si juridice care desfasoara activitati de crestere a animalelor, in ceea ce priveste amenajamentele pastorale, a drepturilor si obligatiilor ce le revin privind pasunatul si utilizarea rationala a pasunilor, Directia pentru Agricultura Bihor, impreuna cu institutii din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Oficiul de Studii Pedologice Bihor; Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Bihor, organizeaza o intalnire cu reprezentati ai asociatiilor crescatorilor de animale precum si cu reprezentanti ai asociatiilor urbariale si composorate, vineri, 23 octombrie 2015, ora 10, la Casa de Cultura a Municipiului Oradea, P-ta Regele Ferdinand, nr. 4 (Sala Florica Ungur).

La aceasta intalnire am invitat presedintele Asociatiei Nationale a Crescatorilor de Animale, dl. Dr. Frânc Claudiu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Agricultura Ecologica, dl Dr.ing. Fitiu Avram precum si presedintii Asociatiilor Judetene din judetele invecinate pentru a ne impartasi din experientele dansilor.

Ne dorim ca in urma acestei intalniri sa putem lamuri o parte din multitudinea de probleme cu care se confrunta crescatorii de animale precum si deschiderea unor noi viziuni privind posiblitatile acestora de a accesa fonduri din noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

                    

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

                             

                            

COMUNICAT DE PRESA

 

 

INVITATIE LA CONSULTARI CU REPREZENTANTII FERMIERILOR

                                                                                            

Potrivit Lg. 571/2013,  privind Codul Fiscal, precum si a OUG 34/2013, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, Directiile pentru Agricultura Judetene fac propuneri a preturilor medii ale produselor agricole si a valorii productiei de masa verde, disponibile pe pajistile naturale catre Consiliile Judetene care urmeaza a fi supuse aprobarii consilierilor judeteni fiind transmise dupa aprobare catre ANAF, care le comunica unitatilor fiscale din subordine si care la randul lor colecteaza sume datorate ca si impozite pe venit in anul fiscal urmator.

Pentru a putea transmite valori cat mai reale, ne-am propus sa invitam la consultari reprezentanti ai organizatiilor profesionale din domeniul cresterii animalelor si din sectorul vegetal precum si ai exploatatiilor agricole care lucreaza teren in arenda, iar ca parteneri la consultari sunt asteptati si reprezentanti ai Camerei Agricole Bihor.

Intalnirea este programata pentru data de 08.10.2015, ora 11, pentru reprezentantii din sectorul vegetal si ora 12 pentru reprezentantii domeniului de crestere a animalelor.

Mai multe detalii se pot obtine la sediul Directiei Agricole Bihor, la telefon 0259/416722, persoana de contact, domnul ing. Dan Antin.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

                             

                            

COMUNICAT DE PRESA

 

Nr. 3415 din  22.09.2015

Masuri pentru reducerea impozitelor din activitati agricole

                                                                                                                

                                                                                                              

Persoanele fizice care desfasoara activitati agricole, individual sau intr-o forma de asociere, beneficiaza conform Ordinului 2204/2015, de reducerea normei de venit, proportional cu pierderea inregistrata, in cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, precum si a celor produse de animale salbatice, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a. Venitul net se stabileste pe baza de norme de venit;

b. Pierderea afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale sau din animalele detinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevazuta la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale;

cPersoana fizica/asocierea fara personalitate juridica a depus formularul 221 ,,Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”. In declaratie contribuabilii inscriu suprafetele destinate productiei agricole vegetale si efectivele de animale, fara a se lua in considerare pierderea inregistrata, ca urmare a evenimentelor prevazute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, in acest scop a fost emis Ordinul Prefectului nr. 201/2015 privind constituirea comisiilor locale pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor la culturile agricole produse de seceta in anul 2015.

Toate primariile din judetul Bihor au fost instiintate de catre Directia pentru Agricultura Bihor in legatura cu aceste prevederi iar pe aceasta cale informam populatia care a suferit pierderi a productiei agricole, ca se poate adresa primariilor unde se va depune  o cerere privind reducerea venitului anual din activitati agricole urmand ca organul fiscal sa verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute de actul normativ, astfel incat persoanele pagubite sa beneficieze de reducerea impozitelor datorate activitatilor agricole.

 DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

                                  

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESA

                                                                                            

Urmare a prelungirii embargoului Federatiei Ruse impus produselor agroalimentare ale Uniunii Europene, Comisia Europeana a prelungit masurile de sprijin exceptional cu caracter temporar suplimentar pentru producatorii din sectorul legume si fructe prin adoptarea Regulamentului Delegat (UE) 2015/1369 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului Delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite legume si fructe.

Cantitatea repartizata Romaniei este de 3000 de tone. Perioada aplicarii acestor masuri exceptionale este de la data de 8 august 2015 si pana la data epuizarii cantitatii de 3000 de tone.

`Masurile pentru care se acorda sprijin financiar sunt cele prevazute la alin. 1 art. 1 din Regulamentul Deleagt (UE) 2015/1369 al Comisiei dupa cum urmeaza: retragerea de pe piata, nerecoltarea si recoltarea inainte de coacere.

         Produsele vizate sunt: tomatele, morcovii, ardeii, varza alba, conopida, castravetii, ciupercile, merele, perele, fructele rosii, strugurii de masa, kiwi, lamaile, piersicile si nectarinele.

Masurile se adreseaza atat organizatiilor de producatori cat si producatorilor de legume si fructe care nu sunt membri ai unei organizatii de producatori.

Astfel informam potentialii beneficiari din sectorul legume si fructe, sa notifice APIA Bihor asupra obtiunii cat mai grabnic pentru a se incadra in cota repartizata tarii noastre.

                 

         Oradea, 13 august 2015

 

  DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

                             

                            

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

 

       În aceste zile se desfăşoară, în Oradea, întâlnirea responsabililor RICA din cadrul Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene precum şi a colectorilor de date pentru Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole.

       Organizatorii acestui eveniment sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentant de Angela Elena Chicosu -şef serviciu RICA şi Elisabeta Bârzoiu, împreună cu Direcţia pentru Agricultură Bihor, fiind invitaţi reprezentanţii din 9 judeţe ale ţării, respectiv: Maramureş, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Bihor. Aceştia vor fi instruiţi cu privire la modul de utilizare a programului de colectare a informaţiilor contabile necesare pentru determinarea veniturilor şi analiza economică a exploataţiilor agricole.

     Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole a fost înfiinţată în Uniunea Europeană în anul 1965 iar în România a devenit funcţională începând cu anul 2005.

    Informaţiile colectate şi procesate în Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole stau la baza politicii agricole comune a Uniunii Europene fiind considerată o bază reală de informaţii.

     Cu alte cuvinte, la baza tuturor programelor şi măsurilor de finanţare a agriculturii din Uniunea Europeană stau aceste informaţii contabile colectate şi procesate din exploataţiilor agricole. din toată Uniunea, şi transmisă Comisiei Europene.

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

 

       Ca urmare a uneiiniţiative venită din partea preşedintelui Camerei Agricole Bihor, domnul inginer Dan Corbuţ, vineri 31.07.2015, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, a fost organizată o întâlnire la care au participat o parte din cei mai reprezentativi fermieri : Dorobonţ Şandor, Cuc Ioan, Attila Mados şi alţii, fiind invitaţi reprezentanţii instituţiilor abilitate respectiv: Nicolae Hodişan - director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Bihor, Cristian Buzle - director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale , Claudiu Gligor – director executive al Filialei Teritoriale Someş – Criş, însă cea mai importantă participare a fost cea a domnului Traian Bodea – director general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în scopul susţinerii unui proiect de identificare, reabilitare şi într-un final implementare a unor sisteme de irigaţii în judeţul Bihor.

       Subiectul discuţiilor a fost o prezentare generală a modului în care funcţionează sistemul naţional de irigaţie precum şi posibilităţile de implementare a acestuia în judeţul Bihor.

       Fermierii şi-au exprimat dorinţa ca într-un mod organizat să acceseze fonduri pentru implementarea unor proiecte deirigaţii în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru contracararea fenomenului de secetă care în ultimii ani , şi se pare că şi pe viitor, va fi un factor restrictiv pentru agricultură.

     În concluzie, motivaţi şi de susţinerea domnului Traian Bodea, de comun de acord, cei prezenţi au stabilit ca prim pas constituirea unor asociaţii   ale utilizatorilor de apă care să solicite luarea în administrare a fostelor staţii de pompare, staţii care ar urma să fie reabilitate şi aduse la stadiul de funcţionare de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, din surse proprii, urmând ca asociaţiile să poată astfel depune proiecte de finanţare.

   Pentru perioada următoare au fost stabilite şi alte întâlniri urmând ca până la finele lunii să avem o clarificare a etapelor pe care urmează să le parcurgem.

 

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

COMISIA EUROPEANĂ ACORDĂ ROMÂNIEI O NOUĂ DEROGARE TEMPORARĂ !

                                              

           În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului ( CE ) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 96 de zile a următoarelor produse: MODESTO 480 FS ( 400 g/l Clotianidin + 80 g/l Beta-ciflutrin) şi NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid)pentru combaterea dăunătorilor de sol: Phyllotreta spp. şi Phylloides spp. ( puricii cruciferelor), la cultura de rapiţă însămânţată în toamna anului 2015.

    În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 96 de zile pentru fiecare din cele două produse menţionate care expiră la data de 30.10.2015.

      În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

-         Sămânţa tratată de rapiţă se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Phyllotreta spp. şi Phylloides spp ;

-         Companiile vor comercializa produsele numai agenţilor economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalaţii profesionale , cu personal calificat;

-         Operatorii economici care deţin staţii şi maşini de tratat seminţe trebuie să deţină autorizaţie de mediu şi un contract de prestări servicii cu un operator economic pentru neutralizarea ambalajelor şi a deşeurilor chimice rezultate în urma utilizării produselor de protecţie a plantelor la tratarea seminţelor;

-         Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/ agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 96 zile;

-         Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului ( CE) nr. 1107/2009;

-         Însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;

-         În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi agenţii economici care deţin instalaţii de tratare a seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor;

-         Fermierii şi operatorii economici care deţin staţii/maşini de tratat seminţe au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate anterior( MODESTO 480 FS şi NUPRID AL 600 FS).

-         Fermierii au obligaţia de a marca zonele însămânţate cu sămânţă tratată cu plăcuţe de avertizare.

           SE INTERZICE CREAREA DE STOCURI DE PRODUS/SĂMÂNŢĂ TRATATĂ DUPĂ DATA DE 31. 10. 2015.

   Şef serviciu

                                               Ing. Nicolae Rugea

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESA

           CATRE: EXPLOATATIILE   AGRICOLE DE PE RAZA JUDETULUI BIHOR

                                              

Referitor: la respectarea masurilor de ecoconditionalitate - SMR 10 si a masurii M 10 plati pentru agromediu si clima.

            

   Avand in vedere cerintele legale referitoare la „Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor” (SMR-10), precum si prevederile legale cuprinse in REG. (CE) 1107/2009; HG 1559/2004; OG 4/1995; OG 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 dintre APIA si ANF, se stabilesc urmatoarele:

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:

 1. 1.Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.
 2. 2.Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 3. 3.Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Unitatea Fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
 4. 4.Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 5. 5.Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in capitolul VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006;
 6. 6.Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatatie conform modelului de Evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi, din anexa alaturata.

Referinte: htttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html-https://aloe.anfdf.ro/;

Nume şi prenume fermier/soc.

comerciala .......................

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,

adresa)..............................................

 

REGISTRU

de evidenţa a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectu- arii tratam. (ziua luna, anul)

Cultura si locul unde este situat terenul

Timpul aplicarii

Tratamentul efectuat

Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului

Data începerii recoltarii produsului agricol

Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei

Agentul de dau-nare: boli/ da-unatori/ buruieni

Denumire ppp folosit

Doza omologata /doza folosita

Suprafata ha

Cantitati utilizate (kg, l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

 • În cazul utilizarii produselor pentru protectia plantelor clasificate ca toxice (T) si foarte toxice (T+), registrul are acelaşi model, insa are regim special si se înregistreaza, în mod obligatoriu, la Unitatea fitosanitara judeteana (numar pagini, stampila unitatii fitosanitare, semnatura).
 • În cazul utilizarii produselor mai putin toxice, producatorul agricol numeroteaza paginile, iar pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societatii.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. h) constituie contraventienerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piatafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.
 • In conformitate cu HG 1230/2012, art. 3(1) lit. i) constituie contraventienerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeazafiind sanctionata cu amenda de la 8000 la 10000 lei.

   Sef serviciu

                                               Ing. Nicolae Rugea

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Babiloniada Certificatelor de producator

 

Ca urmare a sesizărilor primite atât din partea autoritaţilor locale cât şi a beneficiarilor Certificatelor de producători, s-a constatat că aceştia dar şi autorităţile de control sau administratorii pieţelor înteleg diferit prevederile Legii nr. 145/2014 după bunul plac. În acest sens, dorim să revenim cu următoarele precizări: începănd cu data de 3 noiembrie 2014, Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol abrogă (anulează) Hotărârea de Guvern nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, astfel încât emiterea sau vizarea trimestrială a Certificatelor de producători după această data, adică 2 noiembrie 2014 este interzisă. Art. 19 din Legea 145/2014 prevede: “la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Hotărârea de Guvern nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător”; art. 21 din Legea 145/2014 prevede “certificatele de producător emise în temeiul  Hotărârii de Guvern nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, astel încât este prevăzut in mod explicit la un nivel de intelectualitate mediu, faptul că Certificatele de producător emise până în data de 2 noiembrie 2014 şi vizate pentru grupele de produse menţionate, mai pot fi utilizate până la 180 de zile de la data intrării in vigoare a Legii nr. 145/2014 respectiv începând cu 3 noiembrie 2014 până la 30 aprilie 2015 chiar dacă nu sunt vizate la zi pe 2015.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

IN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI!

 

   In anul 2015, se admite cultivarea doar a PLANTELOR MODIFICATE GENETIC AUTORIZATE PENTRU CULTIVARE IN UNIUNEA EUROPEANA,  excepţie făcand SOIA MODIFICATĂ GENETIC care este interzisa in cultura.

     Cultivatorii de soia conventionala au obligatia de a se asigura ca samanta utilizata la infiintarea culturilor nu provine si nici nu este impurificata cu OMG.   Producatorii agricoli care doresc sa cultive plante modificate genetic, sunt obligaţi să respecte prevederile Ordinului MADR 61/2012, privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic.

     PLANTELE MODIFICATE GENETIC AUTORIZATE PENTRU CULTIVARE IN UNIUNEA EUROPEANA pot fi cultivate numai în baza unei autorizaţii eliberate de către Directia pentru Agricultura Bihor si numai pe o suprafata mai mare de 1 ha in trup compact.  

     Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi să se supună inspecţiei şi controlului efectuat de către personalul împuternicit de MADR, ITCSMS si LCCSMS pentru verificarea asigurării trasabilităţii şi etichetării produselor modificate genetic   Informaţii suplimentare: Directia pentru Agricultura Bihor, Oradea, str. D. Cantemir, nr. 24 – 26, tel. 0259/416722.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa

CULTURILE DE PLANTE MODIFICATE GENETIC IN ANUL 2015

 

    In anul 2015, se admite cultivarea plantelor modificate genetic (OMG) autorizate in Uniunea Europeana exceptie facand soia, care ramane o cultura interzisa pe intreg teritoriul Uniunii Europene, fiind acceptata in cultura numai soia conventionala.                        

    Potentialilor cultivatori de porumb MON 810, le facem cunoscute obligatiile care le revin in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 61/2012, privind autorizarea si controlul cultivatorilor de plante modificate genetic, si anume;   - cultivarea plantelor modificate genetic este interzisa in vecinatatea imediata a suprafetelor certificate sau aflate in perioada de conversie pentru agricultura ecologica, cat si in perimetrul ariilor naturale protejate, legal constituite, precum si in jurul acestora;  

- plantele modificate genetic se cultiva numai de catre cultivatorii autorizati de catre DAJ Bihor, care trebuie sa depuna in acest sens o cerere de autorizare pana cel tarziu la data de 15 mai, respectiv 1 iulie pentru culturile duble a fiecarui an;

  - cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa utilizeze la semanat numai samanta certificata, insotita de eticheta sau document oficial pe care sa apara clar inscris „seminte modificate genetic”, precum si codul unic de identificare al organismului modificat genetic;

  -  este  interzisa infiintarea de culturi modificate genetic pe suprafete mai mici de 1 ha, in trup compact, cu exceptia celor realizate in scop de cercetare sau loturi demostrative;  

  - autorizatiile pentru cultivarea plantelor modificate genetic se elibereaza de DAJ Bihor, Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistica productie vegetala, autorizare OMG, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data depunerii si inregistrarii dosarului de solicitare;

  - cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa informeze, in scris, cu confirmare de primire, atat detinatorii legali, cat si proprietarii terenurilor cu care se invecineaza, precum si Primaria de pe raza administrativ - teritoriala unde se afla aceste terenuri, despre intentia lor de a cultiva plante modificate genetic;

  - in termen de 7 zile lucratoare de la incheierea semanatului, operatorii economici autorizati sunt obligati sa completeze, in doua exemplare, o declaratie privind suprafata cultivata, provenienta semintei si soiurile utilizate, iar dupa incheierea recoltatului, in termen de 7 zile lucratoare, tot in doua exemplare, se va completa si depune la DA Bihor,  o declaratie din care sa rezulte productia obtinuta si destinatia acesteia,  exemplarul operatorului economic autorizat fiind pastrat timp de 5 ani intr-un registru special;

  - la livrarea productiei cultivatorii trebuie sa mentioneze clar pe documentele care insotesc marfa si pe etichete, acolo unde este cazul: „acest produs contine organisme modificate genetic”, precum si codul unic de identificare al organismului modificat genetic, in conformitate cu prevederile legale.

    De retinut: cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa se supuna inspectiei si controlului efectuat de catre personalul imputernicit de ANSVSA, MMP si MADR pentru verificarea asigurarii trasabilitatii si etichetarii produselor  modificate genetic.

    Informatii suplimentare:  Directia pentru Agricultura Bihor, Oradea, str. D. Cantemir, nr. 24-26, telefon 0259/416722.

                           

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

MĂSURI CE SE IMPUN PENTRU PROTEJAREA ALBINELOR LA APLICAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE

 

În baza Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţia Locală şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania nr. 127/1991, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide precum şi a Legii nr. 383/ 2013 a apiculturii, vă comunicăm obligaţiile ce revin celor implicaţi în această acţiune.

Productorii agricolicare execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide au următoarele obligaţii :

-         să înştiinţeze, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului consiliile locale, pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste suprafeţe conţinând următoarele date : locul tratamentului ; data începerii şi durata tratamentului ; denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia ; metoda de aplicare şi mijlocul cu care se execută ;

-         să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire sau pentru situaţii excepţionale se vor utiliza numai produsele de protecţia plantelor care manifestă selectivitate faţă de insectele polenizatoare (albine şi bondari);

-         o mare atenţie trebuie să acorde şi fermierii care seamănă seminţe pentru culturile de primăvară tratate cu produse de protecţie a plantelor din grupa neonicotinoidelor, în acest sens fermierii având şi obligaţia de a semnaliza cu plăcuţe de avertizare parcelele respective.

Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 ore înainte, a tuturor apiculturilor care au vatră de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/pastorală situate în raza teritorială a localităţii, precum şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tratamentele cu insecticide.

Obligaţiile apicultorilor:

-   să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de stupi asigurâmd evidenţa acestora, dar şi protecţia famillilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare ;

-                     să închidă sau să îndepărteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse tratamentului, familiile de albine atunci când au fost înştiinţaţi. Intervalul de timp în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepartate, poate fi de 48 ore la erbicide şi insecticide, 24 ore la fungicide şi acaricide.

-                     să sesiseze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară in cazul producerii intoxicaţiilor la familiile de albine.

Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru apicultură şi producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru consiliile locale cât şi pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

COMUNICAT DE PRESA

         ORGANIZAREA PRIMEI COOPERATIVE A LAPTELUI BIHOR

 

 

        Deoarece discutiile initiate cu procesatorul de lapte din Brasov se afla intr-un impas, in 18.03.2015, ora 11.00, Asociatia Judeteana a Crescatorilor si Lucratorilor in Reproductia Animalelor s-a intrunit pentru o prima runda de discutii, la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor, in vederea constituirii unui grup de lucru in sectorului zootehnic.

Intrunirea a avut ca teme dezbatute urmatoarele:

 1. Constituirea departamentului – Lapte – Identificare si incheiere de contracte comerciale;
 2. Stabilirea unei strategii de asociere prin cooperative, atragere de fonduri europene;
 3. Achizitionarea unei fabrici de procesare a laptelui;

La intalnire au participat: Bondar Gheorghe din localitatea Batar; Bulzan Moise din localitatea Tulca; Tiurbe Dan din localitatea Madaras; Pusca Teofil din localitatea Toboliu; Szilagyi Zoltan din localitatea Biharia; Oros Ovidiu din localitatea Spinus; Moisin Florin din localitatea Cacuciu Nou; Ciurdariu Florin din localitatea Cheresig.

Din partea Camerei Agricole a participat dl. Pititiu Razvan director general, iar din partea Directiei pentru Agricultura Bihor au participat: ing. Dan Antim; ing. Ursu Tudor; ing. Feher Adrian sef serv. si dr. ing. Hodisan Nicolae dorector executiv.

In urma discutiilor, cei prezenti l-au desemnat pe dl. Bondar Gheorghe din localitatea Batar, ca responsabil coordinator al Departamentului Lapte.

Totodata s-a stabilit ca luni, 23.03.2015, sa fie invitati la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor, incepand cu ora 11.00, toti fermierii care doresc sa devina actionari (membri fondatori) ai cooperative.

Ca prim obiectiv a fost stabilit cumparaea unei fabric de procesare a laptelui, din localitatea Gepiu, aflata in prezent in conservare.

Ca urmare, toti cei interesati sa devina membri ai acestei cooperative sunt asteptati luni, 23.03.2015, incepand cu ora 11.00 la sediul Directiei pentru Agricultura Bihor.

 

 

Director executiv

Dr. ing. Nicolae HODISAN

Comunicat de presa

COMISIA EUROPEANĂ ACORDĂ ROMÂNIEI O DEROGARE TEMPORARĂ !

 

       În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului ( CE ) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 120 de zile a următoarelor produse: CRUISER 350 FS ( 350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS ( 600 g/l Imidacloprid ), PONCHO 600 FS ( 600 g/l Clotianidin ), SEEDOPRID 600 FS ( 600 g/l Imidacloprid )pentru combaterea dăunătorilor de sol: Tanymecus dilaticollis ( Gărgăriţa frunzelor) şi Agriotes spp. ( Viermi sârmă), la culturile de porumb şi floarea soarelui însămânţate în primăvara anului 2015.

     În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 80 de zile pentru fiecare dintre produsele menţionate care expiră la data de 20.05.2015.

     În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

-         Sămânţa tratată de porumb şi floarea soarelui se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp ;

-         Companiile vor comercializa produsele numai agenţilor economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalaţii profesionale , cu personal calificat;

-         Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/ agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 80 zile;

-         Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului ( CE) nr. 1107/2009;

-         Însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;

-         În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi agenţii economici care deţin instalaţii de tratare a seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor;

-         Fermierii au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate anterior     ( CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS şi SEEDOPRID 600 FS).

           SE INTERZICE CREAREA DE STOCURI DE PRODUS/SĂMÂNŢĂ TRATATĂ DUPĂ DATA DE 20. 05. 2015.

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

MĂSURI NOI PRIVIND SIGURANȚA UTILIZĂRII

PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR

           Ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 944/2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi stiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, vă informăm că substanţa activă EPOXICONAZOL, respectiv următoarele produse de protecţie a plantelor – fungicide produse de BASF: ALLEGRO, CAPALO, DUETT ULTRA, OPERA, OSIRIS, SOPRANO 125 SC, TANGO SUPER şi TANGO vor fi clasificate de la 01.01.2015 ca TOXICE (T), deci trec de la clasificarea actuală Xn la T.

         Având în vedere aceste aspecte se impune ca toţi operatorii economici, respectiv importatorii, depozitarii, comercianţii, prestatorii servicii şi utilizatorii să respecte această nouă clasificare precum şi prevederile legislaţiei în vigoare, urmând a solicita viza anuală conform noilor cerințe emise de Unitatea fitosanitară din cadrul Direcției Agricole Bihor.

    

Director executiv

Dr. ing. Nicolae Hodişan

Comunicat de presa

ÎN ATENŢIA CELOR CARE DEŢIN VECHILE ATESTATATE DE PRODUS TRADIŢIONAL

      

    

         Conform Ordinului comun nr. 724/1082/360/2013 operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care deţin atestate de produs tradiţional obţinute în baza Ordinului nr. 690/2004 îşi pierd valabilitatea începând cu data de 30 noiembrie 2014.

           Pe această cale aducem la cunoştiinţa celor care doresc să producă şi să comercializeze produse tradiţionale, că eliberarea noului tip de atestat se face numai la solicitarea operatorilor economici şi după verificarea încadrării vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei în condiţiile impuse de Ordinul comun nr. 724/1082/360/2013.

           Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini, să fie fabricat din materii prime locale, să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru tradiţional.

         Produsele tradiţionale se marchează cu un logo naţional care este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iar drepturile cu privire la acest logo nu pot fi transmise decât de către titularul logoului.

         Folosirea logoului ,, Atestat produs tradiţional” fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare de către reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Bihor cu atribuţii de inspecţii de stat.

         Toţi cei care doresc informaţii suplimentare sunt rugaţi să se adreseze prin e-mail la adresa dadr.bh@madr.ro sau la numărul de telefon 0259/416722, persoana de contact ing. Lucia Budiuri.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Comunicat de presa

LIBER LA COMBATEREA SOARECILOR DE CAMP

      

       Dupa numeroase sesizari din partea fermierilor, conform adresei MADR nr.161851/07.10.2014 si in conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor de protectia plantelor, s-a eliberat o autorizatie temporara pentru o perioada de maxim 120 de zile (06.10.2014 – 06.02.2015), pentru produsul REDENTIM 75 RB (75 mg/kg Clorofacinona), detinatorul omologarii fiind compania Reanal Gyogyszer-es Finomvegyszergyar Zrt., Ungaria, pentru combaterea soarecilor de camp (Microtus arvalis), la culturile de rapita si cereale paioase, insamantate in toamna anului 2014 si la plantatiile de pomi fructiferi conform dozelor:

                 in cultura de rapita se recomanda 6,0 kg/ha aplicat la galerie sau 20 – 40 kg/ha, aplicat cu echipamente terestre, cand terenul este acoperit cu cultura, mai mult de 80 %.

               ▪ in cultura de cereale paioase se recomanda 6,0 kg/ha aplicat la galerie sau 20 – 40 kg/ha, aplicat cu echipamente terestre, cand terenul este acoperit cu cultura, mai mult de 80 %.

               in livezi se recomanda 6,0 kg/ha aplicat la galerie.

         Produsul va fi comercializat si utilizat numai de catre agentii economici autorizati pentru comercializarea si utilizarea produselor din grupa T si T+.                       Agentii economici care vor comercializa produsul REDENTIM 75 RB vor tine o evidenta stricta a cantitatilor de produs comercializat/agent economic, pe care o vor comunica saptamanal Directiei pentru Agricultura Bihor – Unitatatii Fitosanitare, pentru a evita crearea de stocuri de produs, dupa expirarea perioadei de 120 de zile.

         La comercializarea si utilizarea produsului se vor respecta toate masurile de reducere a riscului conform legislatiei in vigoare.

         Personalul care participa la actiunea de tratare trebuie instruit inainte de inceperea actiunii si trebuie sa poarte echipament adecvat de protectie.

         ATENTIE! Este interzisa utilizarea produsului in gospodariile populatiei!

         Este interzisa crearea de stocuri de produs dupa data de 06.02.2015.

        

Director executiv

Dr.ing. Nicolae Hodisan

Comunicat de presa

16 Octombrie 2014

 

BANI PENTRU ACHIZITIONAREA DE BERBECI SI DE JUNINCI DIN RASE SPECIALIZATE

 

Guvernul României a aprobat fonduri pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate" Potrivit dispoziţiilor acestei hotărâri, beneficiarii schemei sunt:
a) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător;
b) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis, beneficiarii, trebuie să deţină: a) minimum 150 capete şi maximum 1000 capete femele ovine/beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rase specializate; b) minimum 3 capete şi maximum 10 capete vaci/beneficiar, în vederea achiziţionării de juninci din rase specializate. c) crescătorii de animale care deţin mai puţin de 3 capete vaci/beneficiar, care sunt membrii în forme asociative legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.
Achiziţionarea de berbeci de reproducţie din rase specializate se realizează respectând proporţia de un berbec din rase specializate la 30 de capete femele ovine deţinute de beneficiar.
Numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/beneficiar.
Achiziţionarea de juninci din rase specializate se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficar iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.
Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de:
a) maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
b) maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis crescătorii de ovine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să deţină un efectiv de minimum de 150 capete şi maximum 1000 capete femele ovine, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
b) berbecii de reproducţie achiziţionaţi sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă, prevăzută în anexa nr.1;
c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevede Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis crescătorii de bovine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să deţină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
b) junincile achiziţionate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă, prevăzută în anexa nr.1;
c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie junincile din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate în baza prezentei hotărâri;
d) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci; e) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi le depun până în 10 noiembrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
a) originalul şi o copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) originalul şi o copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
c) originalul şi o copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie; e) document care atestă înscrierea animalelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
f) angajament prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, precum şi că înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi sau că înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate;
g) copie a primei şi ultimei pagini ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine sau ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;
h) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele şi ovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi
i) copia facturii fiscale de achiziţie a berbecilor de reproducţie din rase specializate sau a junincilor din rase specializate, după caz;
j) adeverinţa care să ateste calitatea de membru a unei forme asociative de crescători de animale, eliberată de reprezentantul legal al acesteia ;
k) copie a certificatului de origine a animalelor achiziţionate, vizat de Oficiul judeţean pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
l) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală în cazul achiziţionării junincilor din rase specializate;

Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa acceseze site-ul institutiei noastre www.directiaagricolabihor.ro sau telefon 0259/416722.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Un nou logo,, reteta consacrata"

COMUNICAT DE PRESĂ

UN NOU LOGO,, REŢETĂ CONSACRATĂ” PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE    

            

         Conform Ordinului nr. 394/2014 operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, respectiv acele produse alimentare fabricate cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se pot înregistra în Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C. Înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti este voluntară.

           Pe această cale, aducem la cunoştiinţa celor care doresc să producă şi să comercializeze produse alimentare marcate cu logoul ,, reţetă consacrată” că pot depune la Direcţia pentru Agricultură Bihor, următoarele documente, în trei exemplare:

a) opis cu documentele depuse;

b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., pe cod categorie şi cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;

c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

d) contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;

e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;

f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;

g) capacitatea de producţie a produsului obţinut conform unei reţete consacrate, exprimată în kg/l/zi;

h) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.

         Folosirea logoului reţetei consacrate fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare de către reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Bihor cu atribuţii de inspecţii de stat.

           Toţi cei care doresc informaţii suplimentare sunt rugaţi să se adreseze prin e-mail la adresa dadr.bh@madr.ro sau la numărul de telefon 0259/416722, persoana de contact ing. Lucia Budiuri.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice

Ing.Măntăluţă Luminiţa

NOTĂ DE INFORMARE

AJUTOR UE DATORAT EMBARGOULUI IMPUS DE FEDERAŢIA RUSĂ

Urmare a embargoului Federaţiei Ruse impus produselor agroalimentare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană a propus măsuri prin care se acordă despăgubiri din fonduri UE pentru producătorii din sectorul fructe şi legume.

Măsurile au caracter retroactiv, se aplică începând cu 18 august 2014 până la 30 noiembrie 2014, iar produsele vizate sunt: tomatele, morcovii, ardeii, varza albă, conopidă, castraveţii( inclusiv cornişorii), ciupercile, merele,perele, fructele roşii, strugurii de masă şi kiwi.

Măsurile propuse pentru care se acordă asistenţă financiară excepţională temporară din fonduri UE sunt:
- retragerile de piaţă pentru distribuţie gratuită şi alte destinaţii;
- recoltarea înainte de coacere şi nerecoltare.

Beneficiarii sunt organizaţiile de producătorii şi producători de fructe şi legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători.

Organizaţiile de producători notifică la APIA fiecare operaţiune de retragere pe care intenţionează să o efectueze, notificare care trebuie să conţină:

- lista produselor supuse intervenţiei şi principalele caracteristici ale acestora din punctul de vedere al standardelor de comercializare;
- o estimare a cantităţii pentru fiecare produs în cauză;      
- destinaţia prevăzută a acestora;
- locul în care produsele retrase de pe piaţă pot fi supuse controalelor;
- certificat care atestă conformitatea produselor retrase cu standardele de comercializare.

Producătorii de fructe şi legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producătorii, pentru realizarea operaţiunilor de retragere de pe piaţă, de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere, pot accesa acest ajutor astfel:

-  fie semnează un contract cu o organizaţie de producători recunoscută (ajutorul financiar este plătit acestor producători de către organizaţia care a încheiat cu aceştia un asemenea contract),
-  fie pot transmite notificarea direct la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (din motive justificate care privesc gradul limitat de organizare al producătorilor din sectorul fructe şi legume).

Cerinţele minime pentru retragerea de produse sunt:

- să fie întregi;
- sănătoase, se exclude produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin impropii pentru consum;
- curate, lipsite de materii străine vizibile;
- lipsite de dăunători şi de daune cauzate de dăunători;
- fără umezeală externă anormală ;
- fără miros şi/sau gust străin.
       

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN
Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa Măntăluţă

Comunicat de presa

CONTROLUL REZIDUURILOR DE PESTICIDE - 2014

 

De la inceputul anului 2014 până la această dată , inspectorii poliţiei fitosanitare din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, au prelevat de pe raza judeţului Bihor un număr de 21 probe din grupa legume şi fructe din producţie internă, (ciuperci, ceapă verde, ridichi, salată verde, grâu, porumb, mazăre verde, dovlecel, tomate, fasole verde, caise, ardei, cireşe, prune vinete, pere) pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide conform Notei MADR nr. 159304/31.01.2014, în cooncordanţă cu Regulamentul Comunităţii Europene nr. 396/2005 şi a Planului Naţional de Monitorizare a reziduurilor de pesticide în fructe, legume şi cereale.
Probe au fost prelevate din pieţe, depozitele producătorilor en – gros, supermarketuri şi producători agricoli, acestea fiind trimise pentru analiză la Laboratorul Zonal pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale Mureş. Analiza s-a realizat pentru un număr de 26 de substanţe active din produsele de protecţia plantelor utilizate în tratamentele fitosanitare cu ajutorul unei metode multireziduale.

Rezultatele buletinelor de analiză primite, nu au semnalat depăşiri ale limitelor maxim admise pentru pesticidele urmărite.

Pâna la sfârşitul anului anul 2014, conform Planului Naţional de Monitorizare aprobat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi remis în teritoriu, în judeţul Bihor se vor mai preleva încă 19 de probe ( fructe, legume şi cereale) din producţia autohtonă, cheltuielile fiind suportate din bugetul Ministerului Agriculturii.


Director executiv
Dr. Ing. Nicolae Hodişan

COMUNICAT DE PRESĂ- PIEŢELE AGROALIMENTARE ÎN ATENŢIA AUTORITĂŢILOR

COMUNICAT DE PRESĂ

PIEŢELE AGROALIMENTARE ÎN ATENŢIA AUTORITĂŢILOR

În această săptămână, inspectori din cadru Direcţiei Agricole Bihor împreună cu cadre ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Poliţiei Municipale Oradea au efectuat controale în pieţele de legume şi fructe din municipiul Oradea.

Au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 6500 lei fiind confiscată cantitatea de 4000 kg. legume ( mocovi – 1200 kg., ardei – 500 kg., ţelină – 200 kg., tomate – 500 kg., vinete – 600 kg., pepeni – 1000 kg.) precum şi cantitatea de 775 kg. fructe( piersici – 500 kg, prune – 275 kg.).
Totodată au fost ridicate un număr de 3 certificate de producător, pentru a fi verificat modul în care acestea au fost eliberate, deoarece au fost sesizate neconcordanţe între datele înscrise pe aceste documente.

În perioada următoare controalele se vor extinde în întreg judeţul iar ca şi obiective acestea vor fi axate pe:
- existenţa documentelor care să ateste provenienţa legumelor şi fructelor supuse comercializării;
- etichetarea corectă a loturilor de legume şi fructe expuse spre comercializare şi îndeosebi a menţionării categoriei de calitate şi a originii;
- aspecte privind respectarea standardelor de calitate pentru comercializare a fructelor şi legumelor proaspete;
- condiţiile în care sunt comercializate acestea în pieţe sau spaţii special amenajate;
- modul în care au fost emise certificatele de producător de către autorităţile locale;             

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

COMUNICAT DE PRESĂ - ACŢIUNI COMUNE PE FILIERA CEREALELOR

COMUNICAT DE PRESĂ

ACŢIUNI COMUNE PE FILIERA CEREALELOR

În această perioadă, când se recoltează cerealele, se desfăşoară acţiuni ample de către instituţia noastră împreună cu reprezentanţii Poliţiei Judeţene Bihor la operatorii economici care desfăşoară activităţi de depozitare şi procesare cereale precum şi şi în mai multe puncte de control care vizează transportul acestora.
În urma acţiunilor întreprinse până la această dată, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale pe filiera cerealelor fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 40.000 lei precum şi anularea a 5 Autorizaţii de depozit.
Ca urmare, operatorii economici care desfăşoară activităţile mai sus menţionate, trebuie să păstreze cerealele destinate comercializării şi procesării în vederea consumului uman şi pentru hrana animalelor numai în spaţii autorizate de către Direcţia pentru Agricultură Bihor, indiferent de forma depozitului: magazie, siloz sau celule de depozitare .

Dorim să se acorde o atenţie deosebită şi să se respecte, de către toţi operatorii care produc, depozitează, comercializează şi procesează cereale, prevederile legale prevăzute în OUG 12/2006( actualizată) privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale pentru a preveni orice situaţii neplăcute referitor la sancţionarea contravenţională sau la măsuri de confiscare a acestora.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

COMUNICAT DE PRESĂ LA ZI ÎN AGRICULTURĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
LA ZI ÎN AGRICULTURĂ

 

În aceste zile a început recoltatul orzului, judeţul Bihor fiind recunoscut cu un ridicat potenţial cerealier, categorie în care, pe lângă grâu, orzul ocupă un loc însemnat cu o suprafaţă de aproximativ 10 500 ha.
În urma evaluării în etapele de vegetaţie, estimările au indicat o producţie în jurul a 4 000 kg/ha însă, datorită lipsei precipitaţiilor din ultimele 2 luni se pare că aceste estimări nu vor fi atinse, producţiile obţinute fiind mai mici cu 20-25% iar nemulţumirea fermierilor este legată şi de preţul mic oferit pe piaţă.
Totodată, se fac ultimele pregătiri pentru a începe recoltatul rapiţei, în unele zone din judeţ acest proces fiind deja început, iar primele estimări indică o producţie care depăşeşte uşor media anilor anteriori apropiindu-se de 2 500 kg/ha, aceeaşi nemulţumire din partea fermierilor legată de preţul rapiţei, acesta fiind mult redus faţă de anii anteriori, fermierii făcând comparaţie cu anul 2012 care s-a ridicat spre cota de 2 lei/kg.

Doresc să fac precizarea că în aceste zile am făcut şi o evaluare a culturilor de primăvară, constatările fiind îngrijorătoare, în special la cultura de porumb care vizibil suferă de lipsa precipitaţiilor, situaţie pe care am comunicat-o în scris, atât prefectului cât şi ministrului agriculturii. Cantităţile de precipitaţii căzute în lunile aprilie, mai, până la data de 15 iunie 2014 fiind doar de 90,2 ml/m² comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012, când s-a înregistrat 187,0 ml/m² şi din anul 2013, când s-a înregistrat 181,4 ml/m² luând în calcul că media anuală în judeţul Bihor este de aproximativ 650 ml/m². Îngrijorator este faptul că, dacă în următoarea perioadă nu vor fi precipitaţii care să refacă deficitul hidric din sol, culturile agricole vor avea de suferit.

 

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

 

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

Comunicat de presa - agricultura ecologică

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ PRELUNGIT

Dorim să aducem, în atenţia operatorilor care doresc să se înscrie în agricultura ecologică, că în baza Ordinului nr. 737/ 15.05.2014 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor în agricultură ecologică, s-au  adus următoarele precizări:
- Art. 2, alin. ( 1.1) ,, Pentru anul 2014, termenul de înregistrare operatorilor în sistemul de agriculturî ecologică este de 30 iunie.
Prezentul ordin stabileşte următoarele atribuţii :
a) direcţiile pentru agricultură judeţene - primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării şi aprobării;
b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice – pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1- 7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare, în original, la Direcţiile pentru  Agricultură Judeţene în vederea înregistrării şi avizării;
c) organismele de inspecţie şi certificare – verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică;

În ceea ce priveşte asociaţiile profesionale legal constituite, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minim 5 ani;
- să aibă minimum 2 angajaţi, conform legislaţiei muncii în vigoare;
- să deţină filiale/sucursale pe teritoriul mai multor judeţe;
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa instituţiei noastre la numărul de telefon 0259416722 sau să viziteze site-ul www.directiaagricola
 
Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Nota de informare

BULETINE DE AVERTIZARE

In scopul aplicării unor măsuri raţionale de combatere a agenţilor de dăunare (boli, dăunători) la timpul cel mai potrivit şi cu rezultatele cele mai bune, din anul 1963 în ţara noastrǎ funcţionează o reţea de prognoză şi avertizare în cadrul unităţilor fitosanitare, fiind coordonate metodologic de Laboratorul de Carantină Fitosanitară Bucureşti. Efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile agricole se fac la anumite praguri economice de dăunare (P.E.D) iar
Buletinele de avertizare sunt emise pentru fiecare categorie de cultură şi agenţi de dăunare .
Dorim să aducem în atenţia tuturor producătorilor agricoli că Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare prin Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Bihor postează, pe site-ul instituţiei noastre www.directiaagricolabihor.ro, toate Buletinele de avertizare.

Astfel, datorită numeroaselor solicitări şi imposibilităţii de a răspunde fiecărui solicitant în parte, vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.directiaagricolabihor.ro, linkul – Avertizare boli, daunatori,  pentru a obţine toate informaţiile dorite.
 
Cu stimă.
Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa Măntăluţă

Comunicat de presa - atestare produse traditionale

PRIMELE ATESTATE PENTRU PRODUSE TRADIŢIONALE DIN JUDEŢUL BIHOR

La sfârşitul săptămânii trecute au fost înmânate primele atestate pentru produse tradiţionale din judeţul Bihor, conform noilor metodologii privind atestarea produselor tradiţionale prevăzute în Ordinul comun nr.724/1082/360/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor, care stabileşte condiţiile şi criteriile de eligibilitate pentru produsele tradiţionale.
Astfel, vineri, 25.04.2014, într-un cadru festiv, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, domnul Chişe Florian a primit ATESTAT PRODUS TRADIŢIONAL pentru: Pălincă de gutui ,, Trămuţa”, Pălincă de mere ,, Trămuţa”,  Pălincă de pere ,, Trămuţa”,  Pălincă de caise ,, Trămuţa” şi Pălincă de prune ,, Trămuţa”, fabricate la unitatea de producţie din comuna Tulca, judeţul Bihor.
,, Mă bucură, în mod special, faptul că în judeţul Bihor se produce şi se comercializează legal produse cu mult controversata denumire de ,, pălincă”, brande care a fost dorit şi asupra căruia şi-a revendicat paternitatea şi alte zone geografice din ţară şi din ţara vecină.”
Pe această cale, aducem la cunoştiinţa celor care doresc să producă şi să comercializeze produse alimentare marcate cu sintagma ,, produs tradiţional” că pot depune la Direcţia pentru Agricultură Bihor, Caietul de Sarcini, conform ,,Ghidului de bune practice pentru  Atestarea Produselor Tradiţionale” împreună cu o cerere în acest sens iar atestatele eliberate anterior prezentului noului Ordin comun rămân valabile până la data 11.septembrie. 2014.
După acest termen utilizarea sintagmei de ,, produs tradiţional” fără a deţine atestat conform noii proceduri va fi sancţionată contravenţional conform legislaţiei în vigoare de către reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Bihor cu atribuţii de inspecţii de stat.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

Comunicat de presa - vanzare cumparare terenuri agricole

CELOR INTERESAŢI DE VÂNZAREA ŞI CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.
Potrivit dispoziţiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale şi Ministerul Culturii, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv cu primăriile localităţilor.
Principalele măsuri ce reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan sunt:
- vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
- în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său iar în 3 zile lucrătoare are obligaţia de a transmite Direcţiei pentru Agricultură Bihor un dosar care cuprinde lista preemptorilor, copia cererii de afişare, copia ofertei de vânzare şi documentele doveditoare ;
- titularul dreptului de preempţiune( coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul român), în termen de 30 zile, trebuie să-şi manifeste în scris  intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei;
- dacă, în termen de 30 zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta.Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută;
- avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către Direcţia pentru Agricultură Bihor pentru pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii împreună cu Direcţiile pentru Agricultură Judeţene:
a. asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
b. asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
c. verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător;
d. emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e. înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii;
f. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

 

 Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
•  vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii;
• vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
• vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii;
• nerespectarea dreptului de prempţiune;
Contravenţiile mai sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei precum şi cu nulitatea absolută a tranzacţiilor efectuate fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor.
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.
Prevederile legii nu se aplică terenurilor agricole situate în intravilan, antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a legii precum şi înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

COMUNICAT DE PRESĂ

CELOR INTERESAŢI DE VÂNZAREA ŞI CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Potrivit dispoziţiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale şi Ministerul Culturii, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv cu primăriile localităţilor.

Principalele măsuri ce reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan sunt:
vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său iar în 3 zile lucrătoare are obligaţia de a transmite Direcţiei pentru Agricultură Bihor un dosar care cuprinde lista preemptorilor, copia cererii de afişare, copia ofertei de vânzare şi documentele doveditoare ;
titularul dreptului de preempţiune( coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul român), în termen de 30 zile, trebuie să-şi manifeste în scris  intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei;
dacă, în termen de 30 zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta.Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută;
avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către Direcţia pentru Agricultură Bihor pentru pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii împreună cu Direcţiile pentru Agricultură Judeţene:
asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător;
emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii;
constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii;
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii;
nerespectarea dreptului de prempţiune;

Contravenţiile mai sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei precum şi cu nulitatea absolută a tranzacţiilor efectuate fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.

Prevederile legii nu se aplică terenurilor agricole situate în intravilan, antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a legii precum şi înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice

COMUNICAT DE PRESA - COMERCIALIZARE VIN DE MASA

COMERCIALIZARE VIN DE MASA

Dorim să aducem în atenţia viticultorilor, că în baza Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002  republicată, producătorii de vin au obligaţia de a comercializa vinul de masa in vrac numai in spatii autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, care sa asigure mentinerea caracteristicelor fizico - chimice si organoleptice ale vinurilor.
Este interzisa comercializarea vinului de masa in vrac in piete, targuri, oboare, pe marginea soselelor, in spatii improrii comercializarii.
Vinurilor proprii consumului uman direct tebuie sa prezinte in momentul vanzarii catre consumatori, caracteristici organoleptice si fizico – chimice specifice categorie de calitate, tipului si originii produselor, care trebuie sa reiasa dintr-un buletin de analiza emis da catre un  laborator autorizat si care trebuie sa insoteasca lotul de vin supus comercializarii.
Comercializarea vinurilor de masa in vrac falsificate, substituite sau cu parametri fizico – chimice si caracteristici organoleptice care nu se incadreaza in limitele impuse de actele normative in vigoare atrage raspunderea directa a comerciantilor, contraventionala sau penala.
Precizăm că, viticultorii care comercializează vin de masa se pot adresa Direcţiei pentru Agricultură Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, tel: 0259416722 şi 0359418302, pentru obţinerea în mod gratuit a autorizatiei de comercializare a vinului in vrac.
Direcţia pentru Agricultură Bihor prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, va efectua controale drastice in perioada urmatoare privind modul de comercializare a vinului şi va aplica măsurile prevazute de legislaţia în vigoare prin aplicarea de sancţiuni contraventionale cu amendă cuprinsă intre 40.000 şi 100.000 lei.

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa MĂNTĂLUŢĂ

COMUNICAT DE PRESA - ACTIUNI IN DOMENIUL FERTILIZANTILOR

ACTIUNI IN DOMENIUL FERTILIZANTILOR

De asemenea informam fermierii, ca in caz de suspiciuni asupra calitatii si conformitatii ingrasamintelor chimice achizitionate, vor sesiza Directia pentru Agricultura Bihor si vor fi informati asupra posibilitatii de verificare a conformitatii produselor utilizate, din punct de vedere al compozitiei acestora, prin prelevarea de probe de catre inspectorii desemnati, esantionarea si transmiterea acestora catre laboratoarele oficiale notificate in acest sens.  (e-mail:, tel. 0259.416.722, fax:0259.417.976)

 

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN

 

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa MĂNTĂLUŢĂ